Debat: Hvornår starter Industrifonden en skånsk ventureinvestor?

De flesta riskkapitalister jag pratar med är överens om att Skåne är väldigt bra ur investeringssynpunkt. Skånska bolag hamnar ofta högt i entreprenörstävlingar och innovationsklimatet bland nya bolag står sig väl i förhållande till övriga landet. I Skåne finns ett antal högskolor som bildar centra för innovativ forskning, men det finns också andra kluster av specialiserad branschkunskap där nya idéer leder till avknoppningar som behöver kapital för att blomstra.

Trots detta saknar Skåne en ordentlig såddkapitalist. För att ta bolag ut i världen räcker inte Lumitec, Lund Bioscience och andra småspelare i sammanhanget. Det vi kan göra är att ta bolagen i handen och leda dem till marknaden, men för att synas ute i världen behövs det helt andra finansiella resurser än de vi kan hjälpa till med.

Låt oss säga att du har 50-100 miljoner till ditt förfogande och cirka tio bolag att spendera dem på. Du inser snabbt att du inte har muskler nog att genomföra en internationell marknadslansering oavsett hur bra innovationen är. Då behöver du en större extern part som kan hjälpa till, en med kanske minst 500 miljoner kronor under förvaltning. Men vem kommer du att få med på resan om du inte kan hosta upp motsvarande summor själv? Svar: ingen.

Det går nämligen inte att be en större riskkapitalist att gå med i ett äventyr du inte själv är beredd att satsa på. Det är stor skillnad mellan att säga "Vi erbjuder dig att gå med i detta projekt - och vi satsar hälften" mot att säga "Snälla, stoppa pengar i detta projekt - det faller utan dig". Skillnaden blir, i bästa fall, katastrofalt mycket sämre villkor. I sämsta fall går affären helt i stöpet

I dag verkar vi lägga vår tilltro till att de svenska universiteten ska resa pengarna, men tyvärr kommer de medlen inte att räcka. Ännu värre är dock att universiteten i Sverige egentligen inte har några incitament för att värna om såddbolagens framtid, för att uttrycka det krasst. Bara det faktum att bolagen existerar och klarar sig räcker, det är nämligen med utgångspunkt från det som universiteten i dag får bidrag från EU - inte hur bolagen står sig internationellt.

I Danmark är det annorlunda, där hittar vi till exempel en utmärkt såddkapitalist vid namn Sunstone Capital med 400 miljoner euro under förvaltning. Bolaget bildades när danska växtfonder, motsvarigheten till svenska Industrifonden, knoppade av ett nytt bolag tillsammans med privata aktörer. I södra Sverige finns tyvärr ingen motsvarighet.

Så jag vänder mig därför till Industrifonden - när kommer ni att starta en skånsk såddkapitalist som har muskler nog och som vet hur man tar tillvara på skånsk innovationskraft och för den ut i Europa och övriga världen? Vi behöver den verkligen. Och vi behöver den snart.

Bjud in till en upphandling där ni erbjuder att ställa upp med maximalt en tredjedel av en fond på en miljard kronor. Låt sedan bäste aktör vinna upphandlingen - det är mitt tips.

Patrik Söderlund

VD Lumitec AB

Hvad synes du? Send et indlæg til debat@rapidus.dk

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: