Danske ministerier prioriterer barrierekamp

Økonomi- og Erhvervsministeriet (ØE) i Danmark har i et notat, som Rapidus har fået aktindsigt i via offentlighedsloven, prioriteret kampen mod grænsebarrierer. Listen opregner fem hovedprioriteter - og ØE har i et bilag lavet status: Der er nu 13 løste barrierer i Øresundssamarbejdet, og 15 udestående barrierer. De fem vigtigste barrierer i følge ØE er:

1) Beskatning af grænsegængere.

2) Manglende fradrag for pensioner i grænsegængerens bopælsland.

3) Manglende fradrag for pendleres broafgift.

4) Vanskelig meritoverførsel.

5) Problemer med tilladelser til transit af levede dyr via Sverige fra/til Bornholm.

Den prioriterede liste er skrevet 27. marts som optakt til et møde 5. maj med embedsmænd fra samtlige ministerier, som har med Øresundsspørgsmål at gøre. ØE har her den koordinerende og ledende rolle fra dansk side, men embedsmænd fra de øvrige ministerier er i følge ØE`s chefkonsulent og kontorchef, Mette Kaae Hansen, gået i tænkeboks en måned for at se om man tør melde så klart ud med den prioriterede liste - eller om ministerierne skal overbevise ØE om, at listen skal prioriteres anderledes.

ØE-listen er interessant fordi den også er et forsøg på at sparke ny energi i barrierebekæmpelsen, som er blevet et politisk problem for Danmarks regering. ØE´s departementschef, Michael Dithmer, skriver 31. januar direkte i et brev til chefer i samtlige ministerier, som han beder om statusopgørelser, at der har været ”en del negativ omtale den danske regerings indsats for integrationen i Øresundsregionen.”

-- Det billede skal vendes, skriver Michael Dithmer i brevet.

I et svarbrev fra Skatteministeriets departementschef, Peter Loft, spores irritation over svenskerne.

-- Alle de udestående barrierer vil kunne løses, hvis Sverige viser vilje til at få dem løst, skriver Peter Loft.

Rapidus har i nedenstående link i komprimeret form gengivet de 13 løste og 15 uløste barrierer sådan som ØE opfatter dem.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: