Astra Zeneca lägger ner utvecklingen i Lund

Läkemedelsejätten Astra Zeneca lägger ner hela sin utvecklingsavdelning i Lund, enligt uppgifter till Rapidus. 900 anställda berörs.

Inriktningen för forskningsavdelningen i Lund är läkemedel och doseringshjälpmedel för läkemedel inriktade mot sjukdomar i andningsvägarna, såsom astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Neddragningen är en del av ett världsomfattande sparprogram där dagens personalstyrka på över 60.000 personer ska bantas med 10.400 tjänster fram till 2014. Det ska enligt bolaget leda till 1,9 miljarder dollar i årliga resultatförbättringar.

Av Erik Olausson

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: