fredag 12 april 2024

inloggad som

Heimstaden slopar utdelning

|  

Fastighetsbolaget Heimstaden, med huvudkontor i Malmö, gjorde en förlust på 25 miljarder kronor under 2023. Nu ställs utdelningen in på bolagets noterade preferensaktie.

Heimstaden har fått mycket uppmärksamhet det senaste året. Det började med att bolaget köpte Roger Akelius hela fastighetsbestånd för 92 miljarder kronor år 2021 då räntorna var nära noll och fastighetsvärdena på topp. Vältajmat av Roger Akelius, sämre för Heimstaden.

Roger Akelius ville som bekant nyligen använda en del av pengarna till att köpa 25 procent i Academedia.

En rad svenska pensionsbolag som investerat i Heimstaden har tvingats skriva ned värdet på investeringarna i takt med att Hemstaden skrivit ned värdet på sina fastigheter när räntan stigit och kalkylen på belånade hus försämrats.

I den årsredovisning som kom i dag, på tisdagen, står det klart att Hemistaden skriver ned värdet på sina fastigheter med 31 miljarder kronor. Trots ett förbättrat driftsnetto innebär det att rörelseresultatet blev en förlust på 25 miljarder kronor.

Samtidigt meddelar bolaget att styrelsen beslutat ställa in utdelningen på alla aktieslag.

Heimstaden har en preferensaktie noterad på Stockholmsbörsen. Poängen med en preferensaktie är att den ger rätt till utdelning före ägare av en stamaktie, och till en fast summa oavsett hur stor företagets vinst är. Inte sällan delar bolag ut mer pengar till preferensaktieägarna än till stamaktieägarna. Motivet för en investerare att köpa en preferensaktie är alltså utsikten till en förhållandevis hög och säker utdelning. En preferensakties kurs rör sig dessutom betydligt mindre än en stamaktie.

Trots detta har Heimstadens preferensaktie fallit med mer än 70 procent de senaste tre åren.

Bolaget meddelar dessutom att kreditratinginstitutet Fitch sänker betyget med översyn för ytterligare eventuell sänkning. Heimstaden senarelägger dessutom räntebetalningar på hybridobligationer på 4,5 miljarder kronor som emitterades 2019. Räntebetalningen skjuts upp ”tills vidare”.

“2023 var ännu ett driftmässigt fantastiskt år, med fundamentalt robusta bostadssektorer i samtliga marknader. Dock präglades året också av en ökad osäkerhet till följd av makroekonomiska och geopolitiska utmaningar, vilket ledde till högre avkastningskrav och sjunkande fastighetsvärderingar, skriver vd Helge Krogsbøl i rapporten.

Gunnar Wrede

Fastighetsbolaget Heimstaden, med huvudkontor i Malmö, gjorde en förlust på 25 miljarder kronor under 2023. Nu ställs utdelningen in på bolagets noterade preferensaktie.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Exoskelett i nya Lejonkulan

    Ett samarbete med Nasa banade väg för Sofie Woge att utveckla ett så kallat exoskelett för personer med ryggmärgsskada. I veckans avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan berättar hon om sitt bolag Tendo som nu behöver pengar för att skala upp.