lördag 2 december 2023

inloggad som

Greg värderar upp sina tillgångar

Greg Dingizians fastighetsinvestmentbolag Doxa värderar upp tillgångarna i Serneke med över en halv miljard kronor.

Doxa är bolaget som huvudägs av den tidigare Victoria Park-vdn Greg Dingizian, Percy Nilsson och göteborgaren Ola Serneke. Ägarkonstellationen har tillkommit efter Doxas förvärv av Percy Nilssons Malmö Arena och Ola Sernekes bygg- och fastighetsbolag Serneke.

Doxas stora tillväxtsprång kom i våras då ett bud lades på den högt belånade Ola Sernekes bolag, vars stora tillgång är projektet Karlatornet i Göteborg, numera Sveriges högsta byggnad.

I rapporten för årets tredje kvartal värderar Doxa upp sitt innehav i Serneke med 587 miljoner kronor. Tillsammans med tidigare uppvärderingar sedan tillträdet är Serneke nu bokfört till 1.658 Mkr vilket är 834 Mkr högre än vid tillträdet.

”Doxa ser möjlighet att skapa och realisera värden genom att bolaget kan delas upp, förädlas och eventuellt avyttras i delar. Doxas beslutade strukturåtgärder ger i större utsträckning än tidigare möjlighet till strategiska transaktioner i form av avyttring av specifika tillgångar eller verksamhetsgrenar”, skriver Doxa i rapporten.

70 procent av tillgångarna anges vara extern värderade. Doxa är inte organiserat som ett fastighetsbolag, utan som ett investmentbolag vilket gör transparensen i siffrorna annorlunda jämfört med vanliga fastighetsbolag.

Detta gör att det inte går att se hur det går för företaget genom att titta på resultatet. Doxa anger en NAV-kurs (Net Asset Value) som främsta nyckeltal, vilket anger tillgångarnas värde per aktie. Detta anges i Q3 till 7,57 kronor. Aktien handlas dock för mindre än hälften på börsen, på måndagen var kursen 3 kronor.

Gunnar Wrede

Greg Dingizians fastighetsinvestmentbolag Doxa värderar upp tillgångarna i Serneke med över en halv miljard kronor.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad