måndag 25 september 2023

inloggad som

Dagens rapporter 23 maj

Gullberg & Jansson
Helsingborgsbolaget Gullberg & Jansson, som tillverkar swimmingpooler och pooltillbehör, halverade omsättningen och vände till förlust under årets första kvartal. Omsättningen blev 46 miljoner kronor, jämfört med 92 miljoner under samma kvartal i fjol. Kvartalsresultatet, som förra året blev 11,4 miljoner, blev i år minus 6,5 miljoner.

”Omsättningsnedgången beror på det rådande konjunkturläget med högre räntor och inflation vilket leder till återhållsamhet kring anskaffning av dyrare kapitalvaror så som pool, växthus och bastu. Samtidigt ser vi en avvaktande inställning från våra professionella kunder och då i synnerhet våra fastighetsbolagskunder”, skriver vd Peter Bäck i rapporten.

Gullberg & Jansson är noterat på Spotlight Stockmarket och aktien föll med 20 procent på tisdagsmorgonen.

Sydsvenska Hem
Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem, noterat på Spotlight Stockmarket, klarade det första kvartalet väl med tanke på den tuffa fastighetskonjunkturen. Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 23 miljoner kronor och förvaltningsresultatet steg med hela 52 procent till 7,9 miljoner. Nedskrivningar av fastighetsvärden innebar dock att resultatet på sista raden minskade från 10,7 miljoner till 6,1 miljoner kronor.

Med uteslutande bankfinansiering, varav hälften med fast ränta i ytterligare 3 år, står Sydsvenska Hem väl rustade i den nya verklighet som nu präglar fastighetsmarknaden”, skriver vd Gustav Adielsson i rapporten.

Namnet till trots är de flesta av Sydsvenska Hems fastigheter kommersiella. En av bolagets storägare är Trianons vd Olof Andersson.

Gullberg & Jansson Helsingborgsbolaget Gullberg & Jansson, som tillverkar swimmingpooler och pooltillbehör, halverade omsättningen och vände till förlust under årets […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad