onsdag 27 september 2023

inloggad som

Catharina Svanborg slår ihop sina bolag

Lundaforskaren och läkemedelsentreprenören Catharina Svanborg slår samman sina bolag Hamlet Pharma och Selectimmune Pharma.
– Med en större organisation kan vi ta oss an fler och större projekt, säger hon.

Det var i fredags som de båda bolagen meddelade att de går samman i en fusion som rent tekniskt innebär att Hamlet förvärvar Selectimmune och betalar med egna nyemitterade aktier. Selectimmunes verksamhet kommer att föras över till Hamlet och bolaget Selectimmune kommer därför att avnoteras från Spotlight Stock Market, där även Hamlet är noterat.

Hamlet hade på fredagen ett börsvärde på drygt 390 miljoner kronor, Selectimmune är klart mindre med ett börsvärde på 40 miljoner kronor. Hamlets aktiebud var på fredagen värt 3,06 kronor per aktie i Selectimmune. Det var 36 procent mer än dagen innan budet tillkännagavs. Selectimmunes aktie steg dock bara med 20 procent på fredagen. Även Hamlets aktiekurs steg, vilket innebär att budets värde ökade.

Catharina Svanborg är professor i klinisk immunologi i Lund samt grundare av och ordförande i de bägge bolagen som nu fusioneras. Hon äger cirka hälften i vardera via bolaget Linnane Pharma. Linnane är inte bara ett holdingbolag utan bedriver även en stor del av läkemedelsutvecklingen åt Hamlet och Selectimmune. Linnane helägs av Catharina Svanborg och medarbetare och är alltså inte noterat.

– Vi har diskuterat den här lösningen under lång tid. En större organisation blir mer effektiv och klarar av att hantera fler och större projekt, säger hon och fortsätter:

– Vi har positiva data i två projekt och driver för närvarande tre projekt i fas 2. Vi står inför nya milstolpar och därför är det här rätt tidpunkt att föra samman de båda bolagen när vi ska ta projekten vidare. Dessutom får det nya bolaget en bredare projektportfölj.

Hamlet utvecklar cancerläkemedel baserat på ett tumördödande protein som upptäcktes i bröstmjölk men som nu framställs syntetiskt. Längst har bolaget kommit med ett preparat mot cancer i urinblåsan.

Selectimmune är inriktat på immunsystemet och utvecklar preparat mot infektioner som alternativ till antibiotika. Även här är det med urinblåsan som bolaget kommit längst. Totalt har de båda bolagen tio utvecklingsprojekt och inga kassaflöden. På sikt kommer kapitaltillskott att behövas, Hamlet Pharma uppges vara finansierat för ett år framåt.

Gunnar Wrede

Lundaforskaren och läkemedelsentreprenören Catharina Svanborg slår samman sina bolag Hamlet Pharma och Selectimmune Pharma. – Med en större organisation kan […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad