måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Granitor kapar entreprenadverksamheten

Granitor Properties överlåter inkråmet i entreprenadbolaget Granitor Construction till Byggnadsfirman Otto Magnusson. Anledningen är att Granitor vill minska riskerna i osäkra tider.

Fastighetsutvecklaren Granitor Properties, tidigare Midroc Properties, har beslutat sig för att inte längre driva någon entreprenadverksamhet i egen regi och överlåter därför inkråmet i Granitor Constructions Malmöverksamhet till Byggnadsfirman Otto Magnusson.

– Granitor Properties är främst en fastighetsutvecklare och förvaltare. I takt med den senaste tidens förändringar på marknaden, med kriget i Ukraina, inflation och stigande räntor, så är entreprenadsidan en minskad verksamhet. Anledningen till att vi överlåter verksamheten är också att vi inte framåtriktat vill sitta på både utvecklingsrisk och entreprenadrisk, säger Magnus Skiöld, Granitor Properties styrelseordförande.

Granitor Properties omsatte 2022 cirka 2 miljarder kronor. Under förra året omsatte hela Granitor-koncernen – med en rad bolag inom fastighetsutveckling, konsultation och service – cirka 10,6 miljarder. Enligt Magnus Skiöld har Granitor Constructions verksamhet i Malmö omsatt cirka 250 miljoner kronor de senaste åren. Hur mycket man säljer verksamheten för är dock inget som Magnus Skiöld vill kommentera.

– Det viktigaste i den här affären har inte varit prislappen. Det viktigaste har varit att hitta en bra lösning för de 14 medarbetarna i Granitor Construction som nu går över till Otto Magnusson.

Som en del i affären med Byggnadsfirman Otto Magnusson tecknas också entreprenadkontrakt avseende projekten Drivbänken och Droppen, inom projektområdet Embassy of Sharing i Hyllie i Malmö.

Hur går det för Granitor Properties generellt?

– Vi är nöjda med tanke på förutsättningarna. Bostadsförsäljningen går trögt, men vi säljer ändå. Den kommersiella sidan och vår förvaltning går desto bättre. Men självklart är det på en helt annan nivå än tidigare, med exempelvis färre igångsättningar av byggprojekt, säger Magnus Skiöld.

Martin Linderoth

Granitor Properties överlåter inkråmet i entreprenadbolaget Granitor Construction till Byggnadsfirman Otto Magnusson. Anledningen är att Granitor vill minska riskerna i […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad