måndag 25 september 2023

inloggad som

Alligator dyker efter emissionsbesked

Det Lundabaserade forskningsbolaget Alligator Bioscience ber aktieägarna om mer pengar och aviserar en företrädesemission på nästan 200 miljoner kronor. Aktien störtdök med över 40 procent på onsdagen.

Alligator Bioscience utvecklar tumörinriktade immunterapier mot cancer. Längst har bolaget kommit med läkemedelskandidaten Mitazalimab. Pengarna från den planerade emissionen ska gå till fortsatt finansiering av fas 2-studier med Mitazalimab. Övergripande resultat från studien väntas under första kvartalet 2024.

Dessutom ska finansieringen täcka vidareutveckling av kandidaten ALG-APV-527 i en fas 1-studie samt fortsatt utveckling av andra portföljkandidater, som alla är avsedda för behandling av spridd cancersjukdom.

– Vi har varit tydliga med hur vi fortsatt ska finansiera Alligator Bioscience så den här nyemissionen bör inte komma inte som någon överraskning. Det kostar pengar att genomföra de här studierna och jag är övertygad om att de kommer att bli framgångsrika. Det här är helt enligt plan, säger Alligator biosciences vd Søren Bregenholt.

Dagens besked om den planerade företrädesemissionen på 199 miljoner kronor före emissionskostnader fick Alligators aktie att falla med över 40 procent. Men det är inget som förvånar Søren Bregenholt.

– Det är helt normalt när man meddelar att man ska ta in pengar, vi hade räknat med det, säger han.

Kapitalanskaffningen är föremål för beslut på en extrastämma den 24 april. Ägare motsvarande cirka 34 procent av kapitalet och rösterna har åtagit sig att rösta för emissionen, som är säkerställd till cirka 91 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

I förra månaden släppte Alligator sin kvartalsrapport. Där ser man att bolaget har en hög och ökande “burn rate”. Bolaget redovisade ett resultat efter skatt på -53,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-36,8).

Martin Linderoth

Det Lundabaserade forskningsbolaget Alligator Bioscience ber aktieägarna om mer pengar och aviserar en företrädesemission på nästan 200 miljoner kronor. Aktien […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad