måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Rapporter från Duni & Wihlborgs

Några av dagens bokslutsrapporter från skånska börsbolag, 14 februari.

Duni
Servettbolaget Duni, men huvudkontor i Malmö, ökade försäljning och vinst rejält under 2022 jämfört med året innan. Orsaken var att efterfrågan kom tillbaka efter pandemin, då hotell- och restaurangnäringen återhämtade sig.

Omsättningen för helåret landade strax under 7 miljarder kronor, vilket var en ökning med 27 procent. Även lönsamheten ökade, men avspeglade inte försäljningsökningen fullt ut, på grund av ökade kostnader.

– Det blev tydligt att restaurangbesöket prioriterades när det återigen blev möjligt. Året präglades också av en kraftigt stigande inflation som lett till ett flertal nödvändiga prishöjningar, skriver vd Robert Dackeskog i rapporten.

Wihlborgs
Fastighetsbolaget Wihlborgs ökade både hyresintäkter och förvaltningsresultat under 2022. Siffrorna blev 3,3 miljarder kronor respektive 1,9 miljarder. Bolaget skrev dock ned värdet på fastighetsbeståndet en aning för det fjärde kvartalet.

– Wihlborgs är inte opåverkat av det som sker i omvärlden, men vi kan konstatera att vår affärsmodell håller. Vi slår under 2022 rekord vad gäller intäkter, driftsöverskott, förvaltningsresultat och nettouthyrning, skriver vd Ulrika Hallengren i rapporten.

I en marknadskommentar skriver bolaget att en topphyra i Malmö är 3.000 kronor per kvadratmeter. Avkastningskravet i bästa läge var i fjärde kvartalet 4,2 procent. Malmö visar upp sjunkande vakanser på samtliga delmarknader.

Några av dagens bokslutsrapporter från skånska börsbolag, 14 februari. Duni Servettbolaget Duni, men huvudkontor i Malmö, ökade försäljning och vinst […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad