måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Bioextrax i kamp från botten

|  
|  ,

Lundabolaget Bioextrax har fått se sin aktie rasa med hela 95 procent i år. Börsvärdet har gått från 1,4 miljarder kronor till 80 miljoner. Bolaget använder nu hela paletten av åtgärder för att vända utvecklingen – nyemission, produktionsökning, listbyte från Spotlight till First North och vd-byte.

– Det finns såklart inte bara en anledning till aktiens nedgång men en rimlig förklaring är säkerligen förväntningarna kopplade till licensavtalet från 2021 med vår partner Full Cycle Bioplastics (FCB). Självklart blir det en besvikelse bland våra investerare när det blir förseningar. En annan faktor som säkert påverkat kursen är den generella utvecklingen kring värderingen av vår typ av bolag som är forsknings- och utvecklingsbaserat, säger Bioextrax styrelseordrörande Mats Persson.

Bolagets patenterade biobaserade teknik går ut på att med hjälp av bakterier utvinna bland annat polymerer från avfall. Polymererna kan användas för att producera organiskt nedbrytbar plast, PHA. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processtekniker.

Företagets tillförordnade vd Per-Erik Velin säger att det finns en stor utmaning i att vara ett forsknings- och teknologibaserat bolag som inte riktigt kommit igång med försäljningen.

– Vi måste accelerera försäljningen till fler licenspartners. Därför lägger vi nu mycket krut på att bygga trovärdighet kring vår teknologi och få fram större mängder provmaterial till kund. Det kan vi nu göra genom de pengar vi nyss tagit in. Så efter finansieringsrundan har vi hamnat i ett läge där vi kan komma igång ordentligt. Jag ser ljust på bolagets framtid, säger Per-Erik Velin.

I oktober genomförde bolaget en företrädesemission som tecknades till cirka 70 procent, varav 30 procent av garanter, och tillförde bolaget 28 miljoner kronor före emissionskostnader. Kapitalet investeras i en anläggning för att producera större volymer och få fart på licensförsäljningen.

– Anläggningen ska verifiera vår teknologi i större skala och producera större provvolymer biologiskt nedbrytbar PHA. Vi går från att producera 60 liter bio-polymerer till 1.000 liter åt gången. Det är en typ av plast som kan ersätta fossilbaserade plaster, det är viktigt att visa att vår teknologi fungerar storskaligt, säger Per-Erik Velin.

Den 29 november bytte bolaget lista från Spotlight till First North. I februari flyttar företaget till större lokaler utanför Ideonområdet för att inleda arbetet i den nya större anläggningen. Därutöver sker en rokad i ledningen där Per-Erik Velin återgår till sin tidigare roll som försäljningschef och den tidigare vd:n Edvard Hall återtar vd-stolen.

– Förväntningarna är stora på PHA och det är en växande världsmarknad där ute som väntar. Vårt företag ligger rätt i tiden, och i och med listbytet visar vi att vi är en spelare att räkna med, säger Mats Persson.

I rapporten för årets tredje kvartal uppger bolaget att ett avtal har tecknats med ett av världens största hudvårds- och kosmetikföretag. Avtalet gäller kundfinansierad produktutveckling där Bioextrax kan komma att erhålla milstolpsersättningar.

Julia Eriksson

Lundabolaget Bioextrax har fått se sin aktie rasa med hela 95 procent i år. Börsvärdet har gått från 1,4 miljarder […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad