söndag 3 december 2023

inloggad som

Återvinningsinnovation redo för marknaden

|  
|  

Ekobalans Fenix grundades för drygt tio år sedan på idén att utnyttja näringsämnen och kol i restflöden från jordbruk, biogasanläggningar och reningsverk. Nu är bolaget redo för marknaden, med start i Sverige, och snart invigs deras första kommersiella projekt i Helsingborg.

– Bolagets kommersiella fas har startat. Nu ska vi tillverka och sälja anläggningar som förädlar restflödena till fasta, högvärdiga gödselprodukter som kan ersätta handelsgödsel, säger Erik Kvarmo, bolagets vd sedan ett år.

I anläggningarna separeras kväve och fosfor från restmassan. Därefter blandas de rena komponenterna ihop igen men nu i rätt proportioner för gödningsändamål.

Själva affärsidén är också cirkulär, liksom produkten. Den går ut på att sälja anläggningar till de som har problem med att göra sig av med sina avfallsflöden och tjäna på det. I avtalen ingår att kunderna får sälja tillbaka näringsämnena till Ekobalans Fenix som råvaror till nya gödselprodukter. Det innebär att Ekobalans Fenix säljer både anläggningarna och den slutliga gödselprodukten i form av pellets.

Bolagets första kommersiella projekt håller på att färdigställas på reningsverket i Helsingborg. Anläggningen ska kopplas till en ny stadsdel som byggs i staden där husen har tre olika avfallsrör som flödar ut. Ett från toaletten, ett från avfallskvarnen i köket och ett med renare avloppsvatten från exempelvis duschen. Ekobalans anläggning, som invigs i maj, ska sedan producera växtnäring genom rötning av avfallet.

Ekobalans Fenix har sju anställda och grundades av Gunnar Thelin, tidigare forskare inom växtekologi vid Lunds universitet, i dag delägare och utvecklingschef. Bolaget har en stark majoritetsägare i ägarfamiljen till Aktiebolaget Axel Granlund, som också äger bland annat fastighetsbolaget Volito och industriföretaget Bulten.

Elisabet Ottosson

Ekobalans Fenix grundades för drygt tio år sedan på idén att utnyttja näringsämnen och kol i restflöden från jordbruk, biogasanläggningar […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad