onsdag 6 december 2023

inloggad som

“Hemarbete ingen långsiktig lösning”

Trots pandemin är det ingen stilje på marknaden för uthyrning av kontorslokaler och den nya trenden med hemarbete ses inte som en permanent lösning av hyresgästerna. Det visar Rapidus rundringning till några av regionens fastighetsbolag.

– I våras blev det tvärstopp, men efter sommaren kom marknaden igång igen. Fem uthyrningar gjordes under hösten i kontorshuset The Point. Vi har märkt en viss nedgång på marknaden igen sedan mitten av november, säger Camilla Ahlgren marknads- och uthyrningschef på Peab Projektutveckling Syd.

När smittspridningen återigen tog fart märktes ett minskat intresset för att hyra nya lokaler. Men långsiktigt ser företagen ut att ha andra planer.

– När de gäller projekt där inflytt ligger längre fram i tiden som till exempel The Corner, så har förhandlingarna fortsatt och intresset för projektet kvarstått, säger hon.

Enligt Camilla Ahlgren tyder detta på att hemarbetet inte ses som en långsiktig lösning och att företagen fortfarande ser ett behov av kontorsplatser längre fram i tiden. Micha Nadel, uthyrningschef på Wihlborgs fastigheter i Malmö, ser också en fortsatt efterfrågan. Speciellt på centrala platser.

– Det har minskat lite grann, men det finns fortfarande en efterfrågan. Man är lite mer avvaktande nu, säger Micha Nadel.

Att bara jobba hemma är inte så enkelt som det verkar, menar han. Det finns andra frågor som följer med hemarbete som inte är klarlagda, som var ansvaret ligger för den fysiska arbetsmiljön.

Co-workingföretaget Mindpark har märkt av pandemin i sin verksamhet, men inte så mycket som de först befarade. För det var inte fler företag än vanligt som sa upp sina kontorsplatser under föregående år, men färre nya som kom till.

– Många har avvaktat. Men det har släppt lite och vi har några nya företag som har tecknat avtal nu, säger Sanna Ekström, medgrundare till Mindpark.

Däremot ser söktrycket olika ut, i Lund och Hyllie är det fortsatt väldigt högt tryck. Sanna Ekström. menar att det finns ett fortsatt behov av gemensamma arbetsplatser. Allt kan inte kan göras via Skype-möten.

– För de produktiva delarna kan man sitta hemma, men för de kreativa delarna behöver man nog mötas, säger hon.

Ett spår som även paraplyorganisationen Fastighetsägarna Syd är inne på. Hemarbete kommer att bli komplement och kontoret mer av en mötesplats i dubbel bemärkelse.

– Vi har inte fått någon indikation att kontorsbranschen är hotad just nu. Men våra medlemsföretag som hyr ut lokaler är i full gång med att tänka och planera för framtiden. Att vi kommer att ha ett annat arbetssätt är många överens om, men hur det kommer att bli vet vi inte än, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd.

Castellums affärsområdeschef Erik Gamner ser till exempel både bolag som vill växla upp och ner i lokaler. Men han vill inte säga att covid har orsakat förändringar hos bolag.

– Vi är inte överhopade med ärenden som är direkt kopplade till covid utan det är ungefär samma takt som innan, säger han.

Mette Carlbom

Trots pandemin är det ingen stilje på marknaden för uthyrning av kontorslokaler och den nya trenden med hemarbete ses inte […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad