måndag 15 april 2024

inloggad som

Nyfinansierat Malmöbolag förbereder fas 2-studier

Selectimmune Pharma har tagit in tio miljoner kronor för att förbereda kliniska fas 2-studier på två substanser. Innan sommaren planerar bolaget att ta in ytterligare 30 miljoner som ska bädda för en notering.

Bolaget bildades 2017 och utvecklar läkemedel som ska ersätta antibiotika. Utvecklingen bygger på mångårig forskning vid Lunds universitet och syftar till att minska antibiotikaresistensen, som är ett växande problem globalt.

Selectimmune Pharma bedriver fem projekt, varav två baseras på substanser som redan används i andra läkemedel. De ska nu användas mot urinvägsinfektion och är på väg in i klinisk fas 2.

– Substanserna används i dag i läkemedel mot reumatoid artrit och illamående vid cytostatikabehandlingar. Men forskargruppen vid Lunds universitet har noterat att de även har effekter på urinvägsinfektion. Det gör att vi kan börja med fas 2-studier omgående och substanserna kan ge ett kassaflöde i det korta perspektivet, säger Fredrik Herslow, vd på Selectimmune sedan årsskiftet.

Utöver detta jobbar bolaget även aktivt med att utveckla en behandling baserad på ”goda” bakterier. Projektet befinner sig dock i ett tidigare skede och behöver först genomgå fas 1-studier.

– Det är ett mycket spännande område. Det är ju känt att vissa goda bakterier har en positiv effekt på immunförsvaret och att de bidrar till att hantera de onda bakterierna. Vi har lyckats identifiera det protein som skickas ut av de goda bakterierna och som balanserar immunförsvaret, säger Fredrik Herslow.

Han är sedan tidigare delägare i bolaget och gick i den senaste emissionen, tillsammans med huvudägaren och åtta övriga investerare, in med tio miljoner kronor totalt. Innan sommaren är planen att ta in ytterligare 30 miljoner och ansöka om en notering på Spotlight.

Selectimmunes grundare och huvudägare är Lundaforskaren Catharina Svanborg, genom bolaget Linnane Pharma, som också är grundare och huvudägare till noterade Hamlet Pharma.

Emiliano Strauss

Selectimmune Pharma har tagit in tio miljoner kronor för att förbereda kliniska fas 2-studier på två substanser. Innan sommaren planerar […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Nato är nya drömkunden…

    Medlemskapet i Nato öppnar en marknad värd över tusen miljarder dollar årligen. Det gäller inte bara för försvarsmateriel, flera branscher kan gräva guld i försvarsalliansen.

  • …och en guldgruva för startups

    Utöver att bli leverantör till miljardmaskineriet Nato finns det stora pengar att söka i försvarsrelaterade fonder. Men skånska bolag kan få vänta på sin del av kakan.

  • Alfa Laval prisas i Lund

    Alfa Laval och Patrik Källåker, chef för bolagets svenska verksamhet, fick motta Lunds kommuns näringslivspris i förra veckan. I motiveringen finns ord som samhällsengagemang, innovation och hållbarhet.