tisdag 5 december 2023

inloggad som

EU-direktiv göder dansk avloppsrening

Kommunerna ställer nya krav baserat på EU-direktiv som innebär att utsläpp av fosfor från alla enskilda avlopp ska reduceras senast 2020. Lundabaserade Diapure håller på att utveckla ett nytt sorts avloppsfilter som samlar fosfor, som sedan ska kunna återanvändas som gödning.

Fosforutsläpp från enskilda avlopp bidrar till övergödning i miljön. Fosfor är dessutom ett viktigt gödningsmedel som kan bli en bristvara i framtiden. Det finns cirka 700.000 små avloppsanläggningar i Sverige som har vattentoalett ansluten men som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet, enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Uppstartsbolaget Diapures filter består av ett kiselbaserat, poröst material som täcks med järn i en speciellt framtagen process, och installeras sist i hushållens avloppssystem. Filtermaterialet ger en stor aktiv yta där det är järnet som fångar upp fosforn.

Till skillnad från andra filter bildas här inte någon svårlöslig fällning, utan både filtret och fosforn kan återanvändas. Filtren är testade i pilotskala. Reningskonceptet baseras på forskning vid Köpenhamns universitet som också äger patenten, vilka licensieras av Lisa Heiberg.

–  Min förhoppning är att börja sälja filtren inom ett år. Innan dess behöver jag kontrakt med någon stor producent av filtermaterialet för att få ner materialkostnaden. Ingen vill betala mycket pengar för sitt avlopp, säger vd Lisa Heiberg.

Lisa Heiberg som startade Diapure 2016, har inga anställda förutom sig själv. Hon har i dag ett mindre antal kunder och samarbetar med bland andra Köpenhamns och Århus universitet. Bolaget har inte tagit in något riskkapital.

Elisabet Ottosson

Kommunerna ställer nya krav baserat på EU-direktiv som innebär att utsläpp av fosfor från alla enskilda avlopp ska reduceras senast […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.