tisdag 5 december 2023

inloggad som

MVA satsar nu allt på att få EMA till Köpenhamn

Medicon Valley Alliance, MVA, är nu helt öppet med sitt stöd att få EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, till Köpenhamn. EMA är den EU-myndighet som utvärderar, godkänner och säkerhetsövervakar läkemedel utvecklade för användning i EU.

MVA:s nya roll var inte solklar: Stockholm är också kandidat till EMA. Därför krävdes enighet i den svensk-danska styrelsen. Men efter det senaste styrelsemötet uppger vd Petter Hartman att organisationen nu står bakom en EMA-etablering i Köpenhamn till 100 procent.

I styrelsen sitter bland andra ordförande Søren Bregenholt från Novo Nordisk, Gunilla Westergren-Thorsson från Lunds universitet, Mikael Stamning från Region Skåne och Simon Feldbæk från LEO Pharma.

Samtidigt vill MVA ta på sig rollen som brobyggare mellan de olika EMA-initiativ från regionens företag, och säkra att Medicon Valley-perspektivet kommer med i det lobbyarbete som väntar.

– Jag hoppas också att Greater Copenhagen-samarbetet, inklusive Skåne, beslutar att gå samman med oss och arbetet för att få EMA till Köpenhamn, säger Petter Hartman till Rapidus.

MVA vill använda all erfarenhet från 20 års dansk-svensk life science-samarbete i regionen som argument för att få EMA till Köpenhamn.

– Med analysen ”State of Medicon Valley 2016” är de viktigaste argumenten redan på plats. Nästa steg är samarbete med medlemsföretag om att samla in och presentera fler bra argument för EMA i Köpenhamn. Eventuella seminarier och politiska kontakter ska planläggas därefter, säger Petter Hartman.

Den tidigare toppchefen för Novo Nordisk Lars Rebien Sørensen går i bräschen för lobbyarbetet att få EMA till Köpenhamn. Han har rollen som ”den danska regeringens särskilda utsände för EMA” och arbetar med att få fram en lista med kriterier för var i Köpenhamn EMA ska ligga.

Sverige har också ett sekretariat under ledning av den tidigare ambassadören, Christer Asp, som arbetar för att få EMA till Sverige. I dagsläget finns EMA i London, men ska flytta efter Brexit. Även Holland, Italien, Spanien, Frankrike och Polen kandiderar för att vara värdar för EMA.

Klik her for at se dansk version af artikeln

Keld Broksø

Medicon Valley Alliance, MVA, är nu helt öppet med sitt stöd att få EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, till Köpenhamn. EMA är […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.