måndag 5 juni 2023

inloggad som

Pfizer blir delägare i BioInvent genom miljardaffär

Läkemedelsbolaget BioInvent i Lund har tecknat ett licensavtal med Pfizer som på sikt kan bli värt över fyra miljarder kronor i milstolpe-ersättningar. BioInvent får tio miljoner dollar direkt i handen, varav sex miljoner dollar genom en emission som gör Pfizer till sjuprocentig ägare av Lundabolaget.

Avtalet gäller framtagande av antikroppsbaserade läkemedel mot tumörassocierade myeolidceller.

Affären kommer välkommet för BioInvent, som haft en tuff höst. Bland annat har bolaget tvingats avsluta sina fas II-studier i förtid av BI-505, en läkemdelskandidat mot multipelt myeolom. BI-505 var ett av BioInvents två längst gångna projekt. Finansiellt står dock bolaget på god grund efter en emission på en kvarts miljard kronor i början av året. /Erik Olausson

Läkemedelsbolaget BioInvent i Lund har tecknat ett licensavtal med Pfizer som på sikt kan bli värt över fyra miljarder kronor […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl