tisdag 5 mars 2024

inloggad som

Tikomed får ny ägare – värderas till en miljard

Vikenbaserade läkemedelsbolaget Tikomed tog under sommaren in fem miljoner kronor i en nyemission. Aktierna tecknades av Jon Nilsson, sedan tidigare en av de största ägarna i noterade läkemedelsbolaget Eurocine Vaccines.

Enligt dokument från Tikomed som Rapidus tagit del av får den nya delägaren en halv procent av bolaget. Det innebär att Tikomed i emissionen värderas till runt en miljard kronor.

– Jag har inte möjlighet att kommentera det. Jag uttalar mig inte om enskilda aktieägares innehav, säger affärsutvecklingschefen Adam Bruce.

TikoMed fokuserar på läkemedelsprojekt riktade mot svåra och livshotande sjukdomar som i dag saknar effektiva behandlingsmetoder. Bolaget grundades 2002, har sex anställda och ägs till huvuddelen av familjen Bruce. Bland andra ägare syns finansmannen Staffan Rasjö och OnOffs grundare Hans Westin. Vd är Anders Waas med erfarenhet från bland annat AstraZeneca och amerikanska CV Therapeutics.

Bolaget har ett flertal substanser i portföljen varav TM-700 kommit allra längst. TM-700 är riktad mot ischemiska sjukdomar och kärlförträngningar, det vill säga sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel fungerar som ett komplement till existerande behandling.

Andes Waas– Vi har fått så bra resultat som man kan hoppas på. Nästa stora steg är kliniska studier på människor och att få ett partneravtal så snart som möjligt, säger Anders Waas till Rapidus.

Bolaget utvecklar även Ibsolvmir, mot svår dibetes typ 1. Fas II-studier som delvis bekostats av statliga National Institutes of Health i USA är avslutade och bolaget väntar på resultaten. Däremot har utvecklingen av en tidigare läkemedelskandidat, TM-400 som var tänkt att användas vid benmärgstransplantationer, lagts på is då resultaten inte levt upp till förväntningarna.

Izabella Rosengren
Erik Olausson

Vikenbaserade läkemedelsbolaget Tikomed tog under sommaren in fem miljoner kronor i en nyemission. Aktierna tecknades av Jon Nilsson, sedan tidigare […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad