tisdag 5 december 2023

inloggad som

Bankfusionen slaktar Öresund — och styckar upp Skåne

Kristian analys2Kort sagt: Det är inte bara Sparbanken Öresund som styckas upp i dagens besked att Swedbank tar över stora delar av verksamheten. Även Skånes bankmarknad delas nu tydligt upp mellan spelarna.
200 anställda förlorar jobbet när senaste årens bankkrig tar en ny vändning.

Av Kristian Svensson, chefredaktör
Research: Joel Lyth

När de av Swedbank uppbackade sparbankerna 1826 och Färs & Frosta gick ut med sina fusionsplaner ifjol handlade mycket om att knyta ihop nordöstra Skåne med mellersta Skåne. Morgonens besked att bankerna släpper in Sparbanken Öresund i samgåendet innebär däremot en tydlig uppstyckning av regionen.

Den nya banken föreslås få namnet Sparbanken Skåne, och införlivar Sparbanken Öresunds kontor i Lund, Eslöv, Kävlinge och Staffanstorp. Samtidigt tar Swedbank över Sparbanken Öresunds verksamhet i Malmö, Trelleborg, Landskrona, Lomma, Helsingborg och nordvästra Skåne.

Eftersom Swedbank också blir delägare i Sparbanken Skåne lär bankerna inte konkurrera på nämnda orter.

Senaste åren har annars kampen om kunderna hårdnat. Som fristående aktör gjorde Sparbanken Öresund i 2010 års fusion mellan Finn och Gripen en aktiv markering av ambitionerna att växa genom att flytta huvudkontoret till Malmö. Vd Lars Ljungälv handplockades också från just Swedbank.

Men nu kastar alltså Ljungälv och Öresund in handduken, inte bara i Malmö utan på ett antal orter runt om i Skåne där den tidigare huvudkonkurrenten tar över.

På en presskonferens i Lund på fredagsmorgonen ger ledningen bakgrunden till beslutet: Allt för stor osäkerhet präglar frågorna kring tekniska plattformar och de regelkrav som ställs på bankrörelser idag. Detta drabbar inte minst ägarstiftelserna, förklarar Lars Andersson, ordförande för Sparbanksstiftelsen Öresund.

Lars Ljungälv själv återvänder till Swedbank där han blir ny regionchef. Vd för Sparbanken Skåne blir Bo Bengtsson från Sparbanken 1826, medan Färs & Frostas vd Bertil Engström tar ordförandeklubban.

Nya Sparbanken Skåne kommer att ägas av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Öresund med 26 procent vardera samt av Swedbank som tar en andel på 22 procent. Sparbanksstiftelsen Gripen följer inte med i det nya bolaget, som blir Sveriges största sparbank med en affärsvolym på 170 miljarder kronor och drygt 420.000 kunder.

I och med att Sparbanken Öresund styckas upp tappar Skåne en kaxig utmanare som under flera års tid satt blåslampa i rumpan på de stora affärsbankerna. Och även för de anställda får beskedet konsekvenser.

På flera orter får Sparbanken Skåne och Swedbank nu dubbla kontor inom sina respektive koncerner. Många av dem är så små — som Eslöv, Staffanstorp och Landskrona — att det inte finns någon anledning att ha två adresser.

Dessutom kommer det bli fråga om övertalighet på administrativ nivå. I praktiken är transaktionen en uppbrytning av fusionen mellan Finn och Gripen, där Finns gamla kontor och ett hundratal anställda nu inlemmas i Sparbanken Skåne medan Gripens enheter och cirka 500 anställda går till Swedbank.

Totalt ska ett par hundra tjänster försvinna närmaste två åren. Bankverksamhet har genom historien gång på gång visat sig som klippt och skuren för stordrift.

Uppstyckningen av Sparbanken Öresund ska godkännas av styrelserna i Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen. Affärerna är också villkorade av godkännanden från Finansinspektionen och Konkurrensverket, som beräknas vara klara under andra kvartalet i år.

Sparbanken Skåne får cirka 650 anställda och 44 kontor. Affären går till så att Swedbank köper samtliga aktier i Sparbanken Öresund, för tre miljarder kronor. Sparbanksstiftelsen Gripen får 670 miljoner, medan Sparbanksstiftelsen Öresund får 2,3 miljarder. Sparbanksstiftelsen Öresund betalar sedan 1,6 miljarder för sin andel i nya Sparbanken Skåne.

 

Kort sagt: Det är inte bara Sparbanken Öresund som styckas upp i dagens besked att Swedbank tar över stora delar […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.