måndag 4 december 2023

inloggad som

Skånskt initiativ ger nytt konsortium för nanomedicin

I Malmö hålls i dagarna det första årsmötet för Nanomed North, ett nybildat konsortium för skandinavisk nanomedicin. Satsningen ska samla aktörer inom området för informations- och erfarenhetsutbyte, för att på sikt bli känt som ett nanomedicinkluster.

Hittills består gruppen av ett 50-tal personer från företag, universitet och andra statliga myndigheter, från Köpenhamn i söder till Umeå i norr. Alla håller på med forskning och kommersialisering av olika nanoteknologier inom det medicinska fältet, exempelvis flödessystem i nanoskala och nanopartiklar som kontrastmedel vid bilddiagnostik.

Första målet för konsortiet är att bygga nätverk, menar initiativtagare Ulf G Andersson. Han är chef för den regionala samarbetsorganisationen Det medicinska Malmö och har en bakgrund från bland annat nanoteknikbolaget Obducat. Därefter kan det bli aktuellt att arrangera ämnesrelaterade evenemang.

— Vi samlas snarare kring gemensamma regulatoriska och patientrelaterade frågor, än kring en gemensam teknikplattform. Och eftersom nanomedicin är ett område som ännu inte är så moget finns det möjlighet att profilera sig och sätta regionen på kartan, säger Ulf G Andersson.

I styrelsen för Nanomed North sitter förutom Ulf G Andersson bland andra Åsa Sjöholm Timén, affärsutvecklingschef på Aktietorgslistade Lundabolaget Spago Imaging, Ewa Ställdal från medicinteknikbolaget Bactiguard, nanoteknikprofessorn Lars Montelius från Lunds Universitet och Tomas Rindzevicius, forskare vid DTU Nanotech i Köpenhamn.

Elisabet Ottosson

I Malmö hålls i dagarna det första årsmötet för Nanomed North, ett nybildat konsortium för skandinavisk nanomedicin. Satsningen ska samla […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad