torsdag 22 februari 2024

inloggad som

Danmark lovar finansiering till ESS

|  

Om Lund får neutronforskningsanläggning ESS kommer dess data- och mjukvarucenter att placeras i Danmark. Därmed lovar också Danmark att gå in med finansiering för att bygga och driva projektet.

Beskedet från den danska regeringen innebär stärkta chanser för Lunds kandidatur om den europeiska anläggningen ESS, menar Marianne Ekdahl, presschef på ESS Scandinavia.

— Öresundsregionen är den främsta gränsöverskridande regionen i Europa och här finns det stora synergieffekter att hämta. Det finns en stor kompetens kring partikelfysik i Lund, men det gör det även i Köpenhamn med exempelvis det välkända Niels Bohr Institutet, säger hon.

Utöver data- och mjukvarucentret med 60-65 anställda kan också en teoriavdelning knuten till ESS placeras i Danmark. Dessutom får Danmark en fast plats i ESS-organisationens styrande organ. Diskussionerna som förts mellan regeringarna under ett halvår har också mynnat ut i en överenskommelse om finansiering från Danmarks sida.

Tidigare har Sverige lovat att stå för 30 procent av konstruktionskostnaderna och tio procent av driftskostnaderna. Tillsammans med Danmark kommer man nu att arbeta för att de nordiska länderna ska stå för 50 procent av konstruktionskostnaderna och 20 procent av driftskostnaderna.

— Exakt hur mycket danskarna bidrar med kommer att avgöras den närmaste tiden, säger Marianne Ekdahl.

Beslutet om var ESS kommer att placeras väntas komma i maj nästa år. Konkurrenterna är spanska Bilbao och ungerska Debrecen.

— Danmark har ett klart forsknings- och näringslivsmässigt intresse i att anläggingen placeras i den vetenskapstunga Öresundsregionen. Utifrån den dansk-svenska samsynen har vi nu börjat utvärdera vilken uppbackning det finns i Danmark för ett större eller mindre engagemang i ESS. Det sker både genom sondering i forsknings- och innovationsmiljöer, i universitets- och näringslivskretsar, samt i Folketinget, säger vetenskapsminister Helge Sander (Venstre) i en kommentar.

Om Lund får neutronforskningsanläggning ESS kommer dess data- och mjukvarucenter att placeras i Danmark. Därmed lovar också Danmark att gå […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad