PR-konsult anlitar kändisvirolog

New Republic, med bas i Stockholm och kontor i Malmö, har anlitat virologen Bo Niklasson. Nu kan byråns kunder rådfråga en av Sveriges främsta smittskyddsexperter.

Bo Niklasson är forskande läkare med specialutbildning från den amerikanska arméns avdelning för allvarliga smittor. Han ansvarade för detta område vid dåvarande Smittskyddsinstitutet och hade en ledande roll inom WHO. Niklasson har även – tillsammans med Anders Tegnell – praktisk erfarenhet från hanteringen av ebolautbrottet på 1990-talet i Afrika.

– Förutom den rent vetenskapliga kunskapen har Bo också erfarenhet av att se bortom det vetenskapliga och förstå situationen ur en storpolitisk synpunkt. Det finns bara en handfull personer i Sverige på den här nivån. Det är väldigt viktigt för våra kunder, kunskap är den stora bristvaran i denna pandemi när många måste fatta snabba och drastiska beslut, säger New Republics vd Olle Schubert.

New Republic erbjuder, utöver möjligheten att kontakta Bo Niklasson, även webbinarier där deras nätverk kan ställa frågor. Vid behov kan expertrådgivningen kokas ner till en enskild uppdragsgivares behov.

– Vi har i jämförelse med många andra konsulter den stora fördelen att vi jobbar direkt mot ledningar och styrelser. Det är där man behöver relevant rådgivning i en situation som denna, säger Olle Schubert.

Emiliano Strauss

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: