söndag 4 juni 2023

inloggad som

PR-konsult anlitar kändisvirolog

New Republic, med bas i Stockholm och kontor i Malmö, har anlitat virologen Bo Niklasson. Nu kan byråns kunder rådfråga en av Sveriges främsta smittskyddsexperter.

Bo Niklasson är forskande läkare med specialutbildning från den amerikanska arméns avdelning för allvarliga smittor. Han ansvarade för detta område vid dåvarande Smittskyddsinstitutet och hade en ledande roll inom WHO. Niklasson har även – tillsammans med Anders Tegnell – praktisk erfarenhet från hanteringen av ebolautbrottet på 1990-talet i Afrika.

– Förutom den rent vetenskapliga kunskapen har Bo också erfarenhet av att se bortom det vetenskapliga och förstå situationen ur en storpolitisk synpunkt. Det finns bara en handfull personer i Sverige på den här nivån. Det är väldigt viktigt för våra kunder, kunskap är den stora bristvaran i denna pandemi när många måste fatta snabba och drastiska beslut, säger New Republics vd Olle Schubert.

New Republic erbjuder, utöver möjligheten att kontakta Bo Niklasson, även webbinarier där deras nätverk kan ställa frågor. Vid behov kan expertrådgivningen kokas ner till en enskild uppdragsgivares behov.

– Vi har i jämförelse med många andra konsulter den stora fördelen att vi jobbar direkt mot ledningar och styrelser. Det är där man behöver relevant rådgivning i en situation som denna, säger Olle Schubert.

Emiliano Strauss

New Republic, med bas i Stockholm och kontor i Malmö, har anlitat virologen Bo Niklasson. Nu kan byråns kunder rådfråga […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl