lördag 9 december 2023

inloggad som

Skånes Effektkommission (Företag) 1 st

  • Skånsk elproduktion måste sexfaldigas

    Skånsk elproduktion måste sexfaldigas

    Skånes självförsörjning på eleffekt ska gå från 15 procent till 50 procent senast år 2030. Planen kallas realistisk men stretchad. Och det kommer att kosta.