fredag 12 april 2024

inloggad som

Trögt att få fler kvinnor på ledande poster

|  
|  

Almis årliga styrelsekartläggning visar att andelen kvinnliga vd:ar och styrelseledamöter knappt rör på sig. Skåne hamnar på snittet när länen jämförs.

Den årliga styrelsekartläggningen från Almi visar upp en minimal förändring i jämställdheten i svenska företagsledningar jämfört med förra årets mätning. Kartläggningen omfattar bolag i hela Sverige med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda och med minst två ledamöter i styrelsen.

I dessa företag är den genomsnittliga andelen kvinnor i styrelserna 21 procent. Samma siffra gällde förra året. Skåne ligger här på rikssnittet med 21 procent. Sämst är Jönköping med 16 procent och bäst är Stockholm och Uppsala med 23 procent.

Andelen kvinnliga ordföranden är 15 procent i riket och samma siffra gäller i Skåne. Ute i länen är 10-11 procent inte ovanligt, det gäller till exempel Jönköping, Kalmar, Blekinge och Västerbotten.

Andelen företag med en kvinna som vd är 15 procent i riket, medan Skåne bara samlar ihop 13 procent.

Andelen helt jämställda styrelser, där det underrepresenterade könet utgör minst 40 procent, är 16 procent i riket medan Skåne på denna punkt är lite bättre med 18 procent.

Marie Krüeger, vd på Almi Skåne, uttrycker sin åsikt: 

– Det är såklart tråkigt och lite bekymmersamt att endast 18 procent av bolagen i Skåne har jämställda bolagsstyrelser. Jag kan bli förundrad över att det går så långsamt men det visar på att vi behöver fortsätta arbetet mot en ökad mångfald och representation i ledningspositioner.

Svenska Handelskammaren gör en liknande undersökning men avgränsar den till Sveriges 5.000 största företag mätt i omsättning. Enligt den senaste undersökningen, som Rapidus redogjorde för i november i fjol, är den kvinnliga representationen lite högre än i Almis rapport. Här är andelen helt jämställda styrelser 20 procent både i riket och i Skåne.

Föga överraskande ser fokus på jämställdhet ut att öka med företagets storlek.

Gunnar Wrede

Almis årliga styrelsekartläggning visar att andelen kvinnliga vd:ar och styrelseledamöter knappt rör på sig. Skåne hamnar på snittet när länen […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Exoskelett i nya Lejonkulan

    Ett samarbete med Nasa banade väg för Sofie Woge att utveckla ett så kallat exoskelett för personer med ryggmärgsskada. I veckans avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan berättar hon om sitt bolag Tendo som nu behöver pengar för att skala upp.