lördag 2 december 2023

inloggad som

Brakförlust för e-handlare i dagens rapportflod

Börsbolagens rapporter för årets tredje kvartal strömmar in. Bland dagens rapporter finns BHG Group, Hansa Biopharma, Lindab, Trelleborg, Midsona och Mildef.

BHG Group
BHG Group, e-handlare inom bygg- och heminredningsprodukter, har det tufft. Koncernen redovisar en rörelseförlust på nästan 1,3 miljarder kronor för det tredje kvartalet, jämfört med 361 miljoner kronor för samma period i fjol. Koncernens omsättning under perioden minskade med 7,9 procent till 2,8 miljarder kronor. Den organiska tillväxten uppgick till minus 7,5 procent. Bolaget har under kvartalet genomfört ett omstruktureringsprogram i value home-segmentet. I september aviserades bland annat att 15 butiker stänger i Sverige.

”Samtidigt är vår bedömning att vi tar marknadsandelar. Inflation och högre räntor gör att hushållens disponibla inkomst är lägre än för ett år sedan och den ekonomiska osäkerheten påverkar våra kunder. Vi fortsätter därför att anpassa verksamheten för vad vi bedömer blir ett tufft resten av 2023 och 2024. Vi bedömer nu att konsumentmarknaden kommer att vara utmanande under en längre period än vad vi trodde i början av året”, skriver bolagets vd Gustaf Öhrn i en kommentar.

Hansa Biopharma
För två veckor sedan kollapsade Hansa Biopharma på börsen efter beskedet att bioteknikbolagets fas 3-studie för preparatet imlifidase blivit försenad. Ungefär halva börsraset har återhämtats sedan dess. För det tredje kvartalet redovisar Hansa Biopharma ett rörelseresultat på minus 202 miljoner kronor, jämfört med minus 140 Mkr för samma period i fjol.

”Under det tredje kvartalet har vi säkrat flera nya avtal med ledande transplantationscenter i Europa. Vi förväntar oss att dessa kommer att leda till ökad kommersiell försäljning under det fjärde kvartalet och framöver tack vare nya marknader som till exempel Storbritannien, Tyskland och Belgien där identifiering av patienter pågår i takt med att organ blir tillgängliga”, skriver Hansa Biopharmas vd och koncernchef Søren Tulstrup i delårsrapporten.

Lindab
Ventilationsföretaget Lindabs omsättning ökade marginellt och landade på 3,2 miljarder kronor. Periodens resultat blev 239 miljoner kronor, jämfört med 267 Mkr för samma period förra året.

Ola Ringdahl, vd och koncernchef, kommenterar:

”Vår bedömning är att den europeiska installationsmarknaden kommer att vara fortsatt svag under de kommande 12 månaderna. Vi anpassar våra resurser till rådande efterfrågan och personalstyrkan har minskats med 7 procent jämfört med för ett år sedan. Vi ser även fortsättningsvis en ökad efterfrågan på hållbara och energieffektiva produkter. Detta gynnar Lindab, som har ett konkurrenskraftigt erbjudande inom området”.

Trelleborg
Industrikoncernen Trelleborg, specialiserad på tätning och dämpning, går starkt och redovisar en vinst före skatt på 1,2 miljarder kronor. Koncernens omsättning under kvartalet steg med 12 procent till 8,4 miljarder.

”Omvärldsfaktorer fortsätter skapa betydande osäkerhet vad beträffar marknadsutvecklingen framåt. Vi känner emellertid stor tillförsikt när det gäller vår förmåga att hantera förändringar i marknadsutvecklingen. Tack vare våra ledande marknads-positioner och vår finansiella ställning är Trelleborg starkare än någonsin. För det fjärde kvartalet blir vår sammantagna bedömning att efterfrågan kommer vara i linje med årets tredje kvartal,” skriver Trelleborgs vd och koncernchef Peter Nilsson.

Midsona
Hälsovårdsföretaget Midsonas omsättning sjönk något till 923 miljoner kronor. Samtidigt vände bolaget till ett positivt rörelseresultat som blev 9 Mkr, jämfört med minus 468 Mkr för samma period i fjol.

”Ett stort fokus har legat på att minska rörelsekapitalet och förbättra kassaflödet. Varulager har i fasta valutor reducerats med över 200 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år genom bland annat förbättrade lagerhanteringsrutiner och optimerade lagernivåer. Det medförde att fritt kassaflöde förbättrades till 80 Mkr (22) och genom dessa insatser kunde nettoskulden reduceras med 95 Mkr innevarande kvartal”, kommenterar Midsonas vd och koncernchef Peter Åsberg.

Mildef Group
Försvarsmaterieltillverkaren Mildef tillverkar IT-hårdvara för krävande miljöer, främst för militärt bruk. Bolaget redovisar en ökande omsättning som landar på 226,5 miljoner kronor för kvartalet. Dock minskar rörelseresultatet till 11,4 Mkr jämfört med 12,5 för samma period förra året. Mildefs orderingång backade kraftigt med en minskning på över 40 procent.

”Vi är inte nöjda med vår orderingång under det tredje kvartalet, men det tillskriver jag främst volatiliteten över enskilda kvartal. Årets första nio månader påvisar en ökning i orderingången om 21 procent. Framåt är bolaget optimistiskt gällande orderingången då vår adresserbara marknad växer brant. De framåtriktade satsningarna som accelererats under de senaste åren, i kombination med en betydande orderbok och en aktivare marknad, gör att jag förutspår en fortsatt stark försäljning, orderingång och lönsamhet”, kommenterar Mildefs vd David Ljunggren.

Martin Linderoth

Börsbolagens rapporter för årets tredje kvartal strömmar in. Bland dagens rapporter finns BHG Group, Hansa Biopharma, Lindab, Trelleborg, Midsona och Mildef.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad • Rapporter vecka 30

  Oatlys rapport blev en grötig besvikelse, medan Mildef defilerar.

 • Rapportflod vecka 29

  Förra veckan var den verkligt intensiva rapportveckan när de större skånska börsbolagen redovisade sina andra kvartal. Alfa LavalVärmeväxlarjätten Alfa Laval […]

 • Peter Nilsson vill få upp värdet

  Polymerkoncernen Trelleborg har ömsat skinn en andra gång under Peter Nilssons snart 18-åriga ledning. Efter vårens försäljning av en tredjedel av omsättningen sitter han med sprängfylld kassa – och en i hans tycke undervärderad aktie. Rapidus åkte till Trelleborg för ett samtal.

 • BHG får nya lånevillkor

  E-handelskoncernen BHG Group i Malmö, tidigare Bygghemma, får tillfälliga lättnader i sina lånevillkor. Bolaget stuvar samtidigt om i ledningen. BHG […]

 • Ledningsrokad i Mildef

  Försvarsmaterielföretaget Mildef i Helsingborg stuvar om i ledningen.

 • Dagens rapporter

  Lindab International Ventilationsbolaget Lindab från Båstad växte med 18 procent i omsättning under första kvartalet i år till ungefär 3,2 […]

 • Dagens rapporter från Malmö-koncerner

  Thule Group Thule Group, som säljer fritidsutrustning och biltillbehör, fick se omsättningen minska med 31 procent under första kvartalet i […]

 • Trelleborgs däckförsäljning får grönt ljus

  Gummikoncernen Trelleborg meddelade på tisdagen att samtliga myndighetsgodkännanden nu finns på plats för en försäljning av affärsområdet Wheels. Affären inbringar […]

 • BHG förlustvarnar

  BHG Group, tidigare under namnet Bygghemma med huvudkontor i Malmö, flaggar för att det blir förlust för årets första kvartal. […]

 • Lindab i förvärvsoffensiv

  Ventilationsföretaget Lindab i Båstad har köpt två utländska bolag på kort tid. Tillsammans omsätter de båda bolagen cirka 260 miljoner […]