måndag 25 september 2023

inloggad som

Plexians nya huvudägare vill vända blad

|  ,
|  

Malmöbolaget Plexians nya huvudägare reagerar på Rapidus rapportering om frågetecknen kring Plexians affär.

Investeringsbolaget Norberg & Partner Sustainable Group (N&P) blev i våras Plexians största ägare efter en segdragen tvist. Den resulterade i att N&P köpte 15,7 procent av First North-bolaget i nyemitterade aktier och finansierade Plexian ett år framåt.

Förra veckan skrev Rapidus om Plexian, som strukturerat om verksamheten både en och två gånger sedan sin notering på First North 2021. I går rapporterade vi om några av de frågetecken som dök upp när vi undersökte Malmöbolagets affär. N&P:s vd Jerry Rodin har tagit del av materialet.

– Jag har läst artikeln tre gånger, men jag måste erkänna att jag inte har tillräckligt med sakkunskap för att förstå varje moment kring noteringen. Men jag tänker att det var då och nu är nu, säger han till Rapidus.

Tvisten mellan N&P och Plexian handlade om en riktad nyemission som meddelades den 1 april 2022. N&P hade förbundit sig att gå in med 25 miljoner, á 4,74 kronor per aktie.

Enligt ett pressmeddelande betalades hälften av summan den 15 juni 2022 och resterande belopp skulle betalas den 31 augusti 2022. Så blev dock inte fallet och 26 september meddelade Plexian att man skulle vidta rättsliga åtgärder mot investeringsbolaget för den uteblivna halvan. Samma dag meddelade N&P att de utredde möjliga rättsliga åtgärder mot Plexian.

”Vi kommer utreda möjligheten juridiskt att i sin helhet annullera överenskommelsen då de fundamentala punkterna i faktagivningen från Plexian AB:s sida upplevs direkt felaktiga. Styrelsen i N&P anser att Plexian AB lämnat vilseledande uppgifter inför N&P:s investering,” hette det i ett N&P:s pressmeddelande.

En månad senare skickade Plexians huvudägare vid tidpunkten, grundaren Sami Suliemans bolag Malmö Tech Invest (MTI), ut ett pressmeddelande via TT om MTI:s avsikt att inleda en rättslig process mot N&P och en av dess styrelseledamöter.

Mer än ett år efter att affären först meddelades skrev Plexian, den 26 april 2023, att bolaget säkerställt minst 12 månaders finansiering genom en förlikning med N&P. Investeringsbolaget gick med på att gå in med ytterligare 10 Mkr, men till en teckningskurs på 54 öre – ungefär 11 procent av det ursprungliga priset.

– Vi hade kraftiga meningsskiljaktigheter om vad som sades på de där mötena, om vilka affärer Plexian hade säkrat. Vi kände att vi inte fick vad vi betalade för, men vår tvist var med gamla Plexian. Nu har vi ju kommit överens med den nya ledningen och vill inte ta upp gammalt bråk. När man skakar hand och gör upp i godo så är det ju för att lämna bråken bakom sig, säger Jerry Rodin.

N&P har en lock-up på sina aktier som löper ut före årsskiftet, därefter får bolaget sälja sitt innehav i Plexian igen.

Den här affären får er att se ut lite som motvilliga huvudägare. Hur ser ni på Plexian framåt?

– Väldigt positivt. Ledningen är utbytt, bolaget har nytt fokus och tar affärer. Många kanske tror att vi sticker så fort lock-up-perioden är över, men vi kommer att vara kvar i Plexian. Vi ser oss som långsiktiga ägare.

Hur långsiktigt är ert engagemang?

– Vi ser en del synergier med Plexian och inlett samtal kring hur vi kan hjälpas åt. Visst, saker och ting kan förändras, men just nu har vi ingen avsikt att lämna Plexian.

Just nu står ni för Plexians finansiering, som skulle räcka i ett år framåt, så det kommer väl att behövas mer pengar snart. Hur ser ni på det?

– Som jag har förstått det så klarar sig bolaget en bra bit in i 2024. Man har börjat få in skarpa affärer och dragit ner kraftigt på kostnaderna. Sedan behöver kanske bolaget ändå en push, men fortsätter det att utvecklas affärsmässigt så behövs det kanske inte kapital nästa år heller, säger Jerry Rodin.

Emiliano Strauss

OBS: Felaktiga datum från Plexians grundare.

I gårdagens artikel om Plexian publicerade vi ett citat från grundaren Sami Sulieman. Han skrev i ett mail till Rapidus att han “gick ur Plexians styrelse 19 månader innan bolaget noterades och lämnade även min plats i ledningen mer än sex månader innan noteringen.”

Rapidus har kontrollerat datumen med Bolagsverket och konstaterar att de inte stämmer. Sami Sulieman var enligt Bolagsverkets uppgifter styrelseledamot till den 11 december 2020, det vill säga fyra månader innan noteringen.

Investeringsbolaget blev i våras Plexians största ägare efter en segdragen tvist. Nu reagerar vd:n på Rapidus rapportering om Malmöbolaget.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad