fredag 9 juni 2023

inloggad som

Dagens rapporter från Malmö-koncerner

|  , , ,

Thule Group
Thule Group, som säljer fritidsutrustning och biltillbehör, fick se omsättningen minska med 31 procent under första kvartalet i år, jämfört med samma period 2022, valutajusterat. Nettoresultatet landade på 275 miljoner kronor, jämfört med 527 miljoner i fjol. Det var främst inom cykelrelaterade produkter om försäljningen sjönk, dock med tuffa jämförelsesiffror

“Vi upplevde även generellt ett försiktigt återförsäljarled vad gällde koncernens övriga sport och fritidsprodukter, med en ovanligt sen start på flera våraktiviteter”, skriver koncernchef Magnus Welander i rapporten.

BHG Group
E-handelskoncernen BHG Group, tidigare Bygghemma, hade redan i mars varnat för en försämring. Koncernens nettoomsättning minskade med nästan 16 procent, med justerat rörelseresultat, EBIT, på -69 miljoner kronor.

”Den svaga efterfrågan kombinerat med stora lager i marknaden sätter press på såväl försäljning som lönsamhet i första kvartalet. Mars som normalt sett är största månaden i kvartalet präglades i år av kallt väder vilket påverkade försäljningen negativt”, kommenterar BHG:s koncernchef Gustaf Öhrn.

Boozt Group
Desto bättre gick det för Boozt Group, som enligt branschsajten Market har blivit Sveriges största e-handelsbolag sett till omsättning. Under första kvartalet ökade försäljningen med 7 procent till över 1,5 miljarder kronor.

”Året fick en bra start med stark tillväxt i januari och början av februari. I mars var kundaktiviteten mer återhållsam, troligtvis till följd av den försenade våren i Norden, varför mer av vår-/sommarförsäljningen skjutits fram till andra kvartalet”, står det i rapporten.

Midsona
Livsmedelskoncernen Midsona rapporterar i princip oförändrade siffror för första kvartalet. Omsättningen blev 972 miljoner kronor. EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 60 miljoner kronor.

”Sedan invasionen av Ukraina i februari 2022 har ökade priser för råvaror, transporter och andra insatsvaror varit en utmaning för hela branschen, men vi tror att utvecklingen under första kvartalet markerade en vändpunkt”, kommenterar Midsonas koncernchef Peter Åsberg.

Thule Group Thule Group, som säljer fritidsutrustning och biltillbehör, fick se omsättningen minska med 31 procent under första kvartalet i […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl