måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Ny rapport hyllar regionens spelindustri… 

|  
|  

I dag presenteras en ny rapport som för första gången kan belägga framgångarna för södra Sveriges spelutvecklare med siffror. Framför allt sticker Malmö ut som en viktig nod dit spelutvecklare från hela världen gärna söker sig – och stannar. 

Den ideella föreningen Game Habitat, som bland annat driver spelhubben DevHub, ligger bakom studien. Den är baserad på årsredovisningar från regionens spelbolag från 2021 och enkätintervjuer med bolagens anställda i regionen. 

– Vi har hittills jobbat utifrån en hel del antaganden om branschens utmaningar och begränsningar. Nu ville vi bekräfta bilden för att veta vilka insatser vi bör satsa på de kommande åren för att lösa branschens största utmaningar, säger Game Habitats vd Peter Lübeck. 

Rapporten visar att företagens omsättning i genomsnitt har ökat med 30 procent per år de senaste tio åren och antalet anställda har årligen ökat med 15 procent. De anställda består i regel av högutbildade unga personer, i många fall från andra länder. Enligt enkäten är dessutom de allra flesta nöjda med arbetsmiljön i regionen och framför allt med Malmös spelindustri. 

– Det beror på en kombination av tre områden. För det första har vi hög livskvalité, det gäller hela Skandinavien. Sedan har södra Sverige och framför allt Malmö många aktörer, allt från små indie-studios till internationella aktörer som Massive. Det tredje, som också gör Malmö till en unik stad för spelutveckling, är att vi har en stark sammanhållning mellan aktörerna. Vi har inte alls samma konkurrens som till exempel finns i Stockholm, säger Peter Lübeck. 

Andelen kvinnor i spelutvecklingsbolagen är fortfarande låg, trots att andelen kvinnliga spelare internationellt ökar. Enligt Forbes utgör kvinnor i dag över 40 procent av världens dataspelare, men representationen i företagen som utvecklar spelen ligger runt 20 procent. Så även i regionens bolag. 

– Andelen ökar stadigt, men långsamt. Om vi ska uppnå en högre jämställdhet i branschen så tror jag att det måste ske en förändring i samhället i stort, det finns starka normer om kvinnor som behöver vi behöver ta itu med, säger Peter Lübeck. 

Emiliano Strauss

I dag presenteras en ny rapport som för första gången kan belägga framgångarna för södra Sveriges spelutvecklare med siffror. Framför […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad