torsdag 28 september 2023

inloggad som

Lyckade studier för Lument

|  
|  

Lundabolaget Lument har fått lovande resultat från sin kliniska fas 2-studie av kontrastmedlet Lumentin som ska användas vid bukundersökningar. Resultaten visar att medlet ger lika bra bilder vid undersökningar med CT, datortomografi, som andra kontrastmedel ger med den dyrare metoden MR, magnetkamera. Bolaget ska nu ta in 60-70 miljoner kronor för att finansiera en klinisk fas 3-studie.

– Studien med Lumentin har lyckats likställa bilder tagna med den snabbare metoden CT med bilder som tagits med MR, vilket är ”Golden standard”-metoden i dag. En fjärdedel av bilderna var till och med bättre än de från MR-undersökningarna, vilket är fantastiskt bra. Detta ger stora möjligheter för tidigare diagnosticering och medicinering av sjukdomar i tunntarm, säger Luments vd Olof Böök.

Lumentin är ett äggproteinbaserat kontrastmedel som avgränsar tunntarmen så att övrig vävnad syns tydligare. I dag är det endast är möjligt med MR, men CT-undersökningar görs med ett mindre obehag för patienterna.

Vissa undersökningar måste dock ändå göras med MR och Lument planerar därför att starta en pilotstudie där Lumentin används även vid MR-undersökningar.

– Vår ambition är att Lumentin ska användas vid alla typer av bukundersökningar, där majoriteten handlar om cancer. I dag används kontrastmedel som innehåller gadolinium och det finns risk för att ämnet kan skada hjärnvävnad, säger Olof Böök.

Lumentin är det första och hittills enda läkemedlet inom Aventure-koncernen, som annars fokuserar på matinnovationer.

Elisabet Ottoson

Lundabolaget Lument har fått lovande resultat från sin kliniska fas 2-studie av kontrastmedlet Lumentin som ska användas vid bukundersökningar. Resultaten […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad