måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Läkemedelskonsulter korsar sundet

|  
|  

SDS Life Science, som erbjuder konsulttjänster inom framför allt produktutveckling och certifiering av läkemedel, etablerar sig i Danmark genom ett samarbetsavtal med köpenhamnska bolaget Ozack. 

– Samarbetet bygger på att jag och Ozacks grundare, Ann Christine Korsgaard, blev vänner för över 30 år sedan. Det gör samarbetet enklare, vi kan lita på dem och slipper behöva rekrytera en egen dansk marknadschef. Annars känns avståndet till grannländerna längre sett till kultur och attityder än vad det faktiskt är geografiskt, säger SDS grundare och affärsutvecklingschef Anna Törner. 

SDS erbjuder konsulttjänster för i princip hela utvecklingskedjan, från idé till färdig produkt, bortsett från genomförandet av kliniska studier. Bolaget utmärker sig framför allt inom statistik och arbetar med kunder som Sedana Medical och Oncorena i Lund. 

– Vi är extremt seniora inom forskning och läkemedelsutveckling. Inte minst inom statistik där vi har Nordens största gruppering bortsett från akademi och storbolag. Ungefär hälften av våra anställda är disputerade och vi finansierar nu en egen doktorand på Karolinska, säger Anna Törner.

Ozack verkar inom samma bransch som SDS men har fokus på regulatoriska tjänster. Genom samarbetet kan nu Köpenhamnsbolaget bredda sitt erbjudande, samtidigt som SDS får en ingång till danska marknaden. Anna Törner hoppas att SDS och Ozacks samarbete kan utvecklas snabbt och utesluter inte att det med tiden blir ett gemensamt bolag. 

Emiliano Strauss

SDS Life Science, som erbjuder konsulttjänster inom framför allt produktutveckling och certifiering av läkemedel, etablerar sig i Danmark genom ett […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad