fredag 9 juni 2023

inloggad som

Rapidus höjer farten, men idén är densamma

|  

Kort sagt: Våra nya ägare Team Fåhraeus och Jan Dahlqvist ska få Rapidus att springa fortare och längre. Men det sker med samma grundidé. Det kallar jag strategisk konsekvens.


Text: Jan Wifstrand. Foto: Annika Persson.

Över 10.000 unika nyheter. Original, alltså.
Närmre 1.000 analyser och kommentarer.
104 frukostmöten.
Drygt ett 60-tal after work.

Allt i en nästan obruten svit sedan den 24 januari 2000. (Pandemin hejdade live-eventen, som bekant.) Det är vad Rapidus levererat under 22 år. Skulle jag vara nöjd med det?

Nej, absolut inte. Fortfarande vilar ett ganska tungt mörker över näringslivet i regionen när det gäller uppmärksamhet och medietäckning. Rapidus har inga som helst problem med att hitta historierna om företagen, idéerna och affärerna som knappt märkts.

Bevakningen är alltså fortsatt otillräcklig. Och med expansionen av marknadsnoteringar finns det nu gott om publika bolag, med stora skaror aktieägare, som i princip inte bevakas. Ett dilemma.

Men vi har gjort skillnad – och faktiskt med vår ”business intelligence”, som ett av våra långstidsfans Euan Scott kallar det, inte bara beskrivit utan i många fall också skapat affärer. Det man inte vet kan man inte agera på, så enkelt är det.

Därför behövs det mer och fler Rapidus. Tiden är mogen, vi pumpar in nytt blod.

Men jag tror allt kommer att ske med enveten strategisk konsekvens. Unik information, bara om Öresundsregionen, inga annonser. Kort, snabbt material. Allt digitalt, som vi gjort från starten. Starkt nätverksbyggande kring affärerna i sig själv.

Jag skrev min första kommentar i Rapidus den 28 januari år 2000.

Detta är den sista. Tror jag.

Kort sagt: Våra nya ägare Team Fåhraeus och Jan Dahlqvist ska få Rapidus att springa fortare och längre. Men det […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl