måndag 25 september 2023

inloggad som

MaU Holding investerar i första bolaget…

Startupen Pharmista Technologies, som utvecklar ett graviditetstest som kan återanvändas, blir målet för den allra första investeringen från Malmö Universitets holdingbolag, MaU Holding.

– Pharmista har fått stöd av MaU Innovation inom patentfrågor, marknaden med mera. Nu har bolaget presenterats för styrelsen som bestämt sig för att göra vår första investering. Det känns jätteskönt och det är en bra produkt med hållbarhetsprofil, en enkel idé som adresserar något som ingen tänkt på tidigare, säger universitetets vicerektor Charlotte Ahlgren Moritz, som även är holdingbolagets ordförande.

När högskolan i Malmö fick universitetsstatus 2018 bildades också holdingbolaget med uppdrag att fånga upp idéer hos forskare och studenter som har potential att kommersialiseras. Investeringen i Pharmista är den första, men Charlotte Ahlgren Mortiz tror att det ska gå betydligt snabbare för nästa.

– Först måste det ju finnas potentiella idéer att investera i, det var den första tröskeln. Holdingbolaget bildades samtidigt som MaU Innovation, men arbetet med att bygga upp stödstrukturen tar flera år. Nu börjar strukturen sätta sig så jag ser framför mig att det inte ska ta två eller tre år till nästa investering utan att vi ska börja få ett jämnare flöde av idéer, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

För de 300.000 kronor som satsas i Pharmista får MaU Holding en ägarandel och kommer även att representeras i uppstartsbolagets styrelse.

Niclas Lindstrand

Startupen Pharmista Technologies, som utvecklar ett graviditetstest som kan återanvändas, blir målet för den allra första investeringen från Malmö Universitets holdingbolag, […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad