tisdag 5 december 2023

inloggad som

Nya produkter för demensvård testas i Perstorp

I vår startar första testomgången inom projektet Didec, digital innovation inom demensvård, där företag ska få utveckla och testa sina produkter på ett demensboende i Perstorp. Projektet leds av Perstorps kommun och delfinansieras av Tillväxtverket och Regionala utvecklingsfonden.

– Vi inom vården är vana vid att bli serverade färdiga produkter som vi får modifiera för att de ska fungera bra. Här ska vi servera bordet ihop med företagen. Vi börjar i rätt ände genom att vårdpersonalen identifierar olika behov hos personer med demens, och sedan presenterar dessa för företag som utvecklar produkterna, säger Frida Beijer, projektledare och utvecklingsstrateg på kommunen.

Tre bolag är med i första omgången: Medeonbolaget Finn Medicinen, som har en dosett som är uppkopplad mot internet och ger möjlighet att på distans kunna följa hur medicinen tas, Poow Applications, som är baserat på SmiLe Incubator och utvecklar digitala stöd för olika kognitiva problem, samt det finska bolaget 9Solutions.

Personalen har valt ut bolagen utifrån åtta sökande i första omgången. Nästa ansökningsomgång öppnar för företag i sommar. Projektet ska pågå till 2021 och har en total budget på sex miljoner kronor, varav Perstorps kommun tillsammans med företagsparkerna Medeon i Malmö och Krinova i Kristianstad står för hälften.

– Syftet med Didec är att öka både vårdkvaliteten och innovationsgraden hos företag inom demens, med målet att 20 bolag ska delta. Vi på kommunen vill också visa att det fungerar att utveckla produkter för demensvård, demens är en komplex sjukdom som det inte finns många produkter för.

Forskare från bland annat högskolan i Kristianstad och KTH i Stockholm är knutna till projektet.

Elisabet Ottosson

I vår startar första testomgången inom projektet Didec, digital innovation inom demensvård, där företag ska få utveckla och testa sina […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv


  • Rapidus lanserar podd
https://open.spotify.com/show/6ZJbqTBYY3pDjZyTr7g1qt?si=18efd5d16e134096

Från våra event

Samarbetspartners

Zacco
Sparbanken Skåne
Lindahl