måndag 4 december 2023

inloggad som

Börsen är inte allt som glimmar

Kort sagt: Även utanför börsen finns det miljarder att hämta för skånska innovationsbolag, visar Rapidus genomgång av samtliga emissioner under 2018. Mycket talar för att det framöver faktiskt kan bli enklare att få pengar den vägen än genom att notera sig – åtminstone för bolag i tidig fas.

Av Erik Olausson, chefredaktör

Enligt Rapidus årliga sammanställning över riskkapitalet – själv bränslet för innovationssystemet – investerades över två miljarder kronor i skånska, privatägda teknik- och lifesciencebolag i fjol.

Det låter mycket, och är också en ny rekordnivå. Men borträknat Neo4j, som i dag har huvudkontoret i Silicon Valley, har siffrorna i princip stått stilla de senaste åren då en rad tidigare privatägda innovationsbolag inom framförallt life science valt att söka lyckan på aktiemarknaden.

Det har lönat sig. Bara under 2018 har till exempel de noterade Lundabolagen Hansa Medical och Immunovia fått in 450 respektive 320 miljoner kronor genom riktade emissioner medan Bim Object i Malmö säkrade en kvarts miljard från EQT Ventures.

Sammantaget har inflödet av kapital till skånska innovationsbolag via Spotlight, First North och Stockholmsbörsen varit ungefär dubbelt så stort de senaste åren som investeringarna i de privatägda bolagen.

Men pengar är inte allt, det är minst lika viktigt varifrån de kommer. Det lär märkas när lågkonjunkturen väl slår till och de småsparare som eldat på miljardrullningen på börsen blir mindre benägna att sätta sina sparpengar i riskfyllda teknik- och läkemedelsprojekt. Ett fåtal engagerade och långsiktiga ägare är en mycket tryggare famn att krypa upp i när det blåser snålt.

Där är vi inte än, men sin vana trogen har aktiemarknaden redan tagit ut förlusten i förskott. Den svaga börsutvecklingen under 2018 har satt djupa avtryck i Öresundsregionen, där det tidigare vidöppna fönstret för en lyckad notering börjat slå igen.

Helsingborgsbolaget Axalot, Lundabaserade Lime och Hoodin i Malmö tillhör det fåtal skånska innovationsbolag som listats under året. Medicinteknikbolaget Lumito gick slutligen till börsen i oktober, men det efter att de tvingats skjuta upp noteringen en gång efter bråk om emissionskursen. Och NorInvent fick lämna Spotlight-listan efter krav på fler forskningsresultat om bolagets frisättningsmetod för läkemedel.

I gengäld har de senaste årens noteringar gjort att såväl LU Holding som Almi Invest Syd kunnat dra in stora pengar på att sälja av andelar i portföljbolag. Det borgar för att tillgången på riskkapital till nystartade innovationsbolag kommer vara fortsatt god utanför börsen. I Almi Invest Syds fall handlar det till exempel redan nu om tiotals miljoner kronor i överskott som kan bilda bas för en efterföljare då den nuvarande EU-finansieringen löper ut 2021.

Parallellt finns det ovanligt gott om skånska entreprenörer som gjort sig en rejäl hacka de senaste åren och därmed kan gå in och stötta nästa generation uppstartsbolag. En tydlig indikator på det är Fast Track Capital II, som Rapidus rapporterade om i december. Av fondens 18 miljoner kronor kommer merparten från ett 40-tal lokala affärsänglar som i många fall också är välkända bolagsbyggare – däribland Martin Gren, Hampus Jakobsson och Elisabeth Brevenson.

LU Holding, Almi Invest Syd och Fast Track Capital II är dock i första hand inriktade på relativt små kapitaltillskott i tidig eller väldigt tidig fas. De har mycket mindre muskler exempelvis Industrifonden – som dessutom ofta lyckas locka med sig Creandum, Northzone eller andra storspelare bland Stockholms riskkapitalbolag i sina investeringar.

Även Industrifonden har de senaste åren kunnat dra in hundratals miljoner kronor genom att sälja av portföljbolag som gått till börsen – däribland Malmöbaserade Hövding. Men medan LU Holding och Almi Invest Syd tillhör de mest aktiva investerarna i regionen har Industrifonden inte gjort någon nyinvestering i Skåne sedan 2014.

Låt oss hoppas att det blir ändring på det framöver. Det lär behövas om börsturbulensen fortsätter och noteringsfönstret stängs helt och hållet.

Fotnot: Gårdagens länk till 2018 års emissioner i skånska innovationsbolag fungerade inte. Här kommer en som gör det!

 

Kort sagt: Även utanför börsen finns det miljarder att hämta för skånska innovationsbolag, visar Rapidus genomgång av samtliga emissioner under […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad