onsdag 6 december 2023

inloggad som

Skånes universitetssjukhus med i Cantargias fas IIa-studie

Börsnoterade Cantargia ska genomföra en del av sin planerade kliniska fas IIa-studie vid Skånes universitetssjukhus, uppger vd Göran Forsberg för Rapidus. Studien beräknas starta i slutet av året och ska inkludera över 80 cancerpatienter på ett 20-tal sjukhus i Västeuropa.

Pågående fas I-studie, som främst är inriktad på läkemedelskandidaten CAN04:s säkerhetsprofil, omfattar cirka 20 patienter med en viss typ av långt gången lungcancer, tjocktarmscancer eller bukspottkörtelcancer. Effekten av läkemedelskandidaten CAN04, både som enda terapi och som kombinationsterapi, ska undersökas i den kommande fas IIa-studien.

– Vår ambition är att köra fas IIa-studien på fler svenska sjukhus. En skillnad jämfört med fas I är att patienterna kommer att befinna sig i tidigare sjukdomsstadier och därmed ha större chans att svara på behandlingen, säger Göran Forsberg.

Cantargias antikropp CAN04 har dubbel verkningsmekanism: den både hindrar tumörtillväxt och aktiverar det egna immunsystemet.

Göran Forsberg uppger för Rapidus att fas I-studien hittills visat bra resultat.

– Läkemedelskandidaten har god säkerhet och ger effekt på biomarkörer med betydelse för verkningsmekanismen samt sjukdomsutvecklingen, säger Göran Forsberg

Cantargia grundades 2009 i Lund och sysselsätter sju personer samt en handfull konsulter.

Elisabet Ottosson

Börsnoterade Cantargia ska genomföra en del av sin planerade kliniska fas IIa-studie vid Skånes universitetssjukhus, uppger vd Göran Forsberg för […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad