tisdag 5 december 2023

inloggad som

Fem snabba till Petter Hartman, vd för Medicon Valley Alliance…

…som med ett hotat Greater Copenhagen kan stå som det enda, stora näringslivssamarbetet över Öresund.

Den danska regeringens förslag ”Förenkling av näringslivsstödsystemet” fråntar från och med nyår danska regioners rätt till näringslivsfrämjande arbete. Det hotar Greater Copenhagen & Skåne Committee. Blir det business as usual för MVA om komittén går i graven?

– I princip ja. Vi upplever stark uppbackning till MVA från universtiet, forskningsparker och företag. Och Region Skåne har ju markerat tydligt att deras regionala life science-satsning har MVA i fokus.

Om näringslivsstödet på få procent upphör för Region Själland och Region Hovedstaden – så förblir huvuduppdraget med sjukhusdrift på regionerna. Kan det ge regionerna en fortsatt roll i MVA?

– MVA kan och vill också spela en viktigare roll i förhållande till sjukhusen. Dialogen är igång, Behovet för offentligt-privat partnerskap, stärkt innovation och klinisk forskning kommer bara att öka. Här kan MVA vara brobyggare och samlingspunkt. Ett aktuellt exempel är att MVA är koordinator för utveckling av regionen som hot spot för fertilitetsforskning och behandling.

Betyder det något för MVA:s initiativtagare om Region Själland och Region Hovedstaden måste dra sig ur MVA?

– Cirka tio procent av medlemskvoten är från dem. Det är inte en huvudfinansiering. Men scenariot skapar obalans i förhållande till Region Skåne.

Ser MVA behov av en ny Öresundsplattform, i fall Greater Copenhagen går i graven?

– MVA hoppas att Greater Copenhagen & Skåne Committee kan fortsätta meningsfullt. Om ägarna vill något annat är det deras beslut. Vårt fokus är utveckling av ett starkt, regionalt life science-kluster. Den visionen hoppas vi delas av regioner, regeringar, utbildningsinstutioner och bolag. Vi kommer sakna ett politiskt forum för diskussioner om regionens framtid.

Har MVA haft gagn av Greater Copenhagen & Skåne Committee?

– MVA har haft en fin dialog och vi var i gång med ytterligare ett närmande. Vi har ingen ambition om att bli ”last man standing” bland Öresunds-organisationer, men finns där uppdrag, som vi meningsfullt kan överta, så är vi öppna för diskussion.

Klik her for at se dansk version af artikeln

Keld Broksø

…som med ett hotat Greater Copenhagen kan stå som det enda, stora näringslivssamarbetet över Öresund. Den danska regeringens förslag ”Förenkling […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.