Fem skarpe til Petter Hartman, CEO for Medicon Valley Alliance (MVA)…

...der med truslerne mod Greater Copenhagen kan stå tilbage som eneste, større erhvervssamarbejde over Øresund.

Den danske regerings forslag ”Forenkling af erhvervsfremmesystemet” fratager fra nytår danske regioners ret til erhvervsfremme. Det truer Greater Copenhagen & Skåne Committee. Bliver det business as usual for MVA selv om komiteen måtte dø?

–I princippet ja. Vi oplever stærk opbakning til MVA fra universiteter, science parker og virksomheder, og Region Skåne har jo markeret tydeligt, at deres regionale life science satsning har MVA i fokus.

Hvis erhvervs-initiativerne ophører for Region Sjælland og Hovedstaden - så er der stadig hovedopgaven med sygehusdrift tilbage. Kan den give regionerne en fortsat rolle i MVA?

– MVA kan og vil også spille en vigtigere rolle i.f.t. sygehusene. Dialogen er i gang. Behovet for offentligt-private partnerskaber, styrket innovation og klinisk forskning vil kun øges. Her kan MVA være brobygger og samlingspunkt. Et aktuelt eksempel er, at MVA er tovholder på udvikling af regionen som hot spot for fertilitetsforskning og behandling, ReproUnion-projektet.

Betyder det noget for MVA´s indtægter, hvis Region Sjælland og Hovedstaden må trække sig?

– Ca. 10 % af medlemskontingenterne er fra dem. Det er ikke en hovedfinansiering. Men scenariet skaber ubalance i.f.t. Region Skåne. Hvem og hvordan vil man fra dansk side gribe en fremstrakt hånd fra Sverige?

Ser MVA behov for en ny Øresunds-platform, hvis Greater Copenhagen dør?

– MVA håber, at Greater Copenhagen & Skåne Committee kan fortsætte meningsfuldt. Hvis stakeholders vil noget andet er det deres beslutning. Vores fokus er udvikling af en stærk, regional life science klynge. Den vision håber vi deles af regionerne, regeringer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Vi vil savne et politisk forum for drøftelserne af regionens fremtid.

Har MVA haft gavn af Greater Copenhagen & Skåne Committee?

– MVA har haft en fin dialog og vi var i gang med en yderligere tilnærmelse. Vi har ingen ambition om at blive ”last man standing” blandt Øresunds-organisationer, men er der opgaver, som vi meningsfyldt kan overtage, så er vi åbne for at drøfte det.

Af Keld Broksø

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: