måndag 26 februari 2024

inloggad som

Kurvan pekar uppåt – men Sparbanken Syd är fortfarande för liten

Kort sagt: Intäkterna ökar, ledningen har lyckats sänka kostnaderna rejält och vinsten stiger ordentligt. Men det räcker inte. Lönsamheten är fortfarande långt under målet för Sparbanken Syd. Organisk tillväxt och tuff kostnadsdisciplin kommer att krävas. Dessutom måste banken hitta lösningar där kostnaderna slås ut på betydligt högre affärsvolymer.

Av Anders Haskel, gästskribent

Stämningen är säkert god på huvudkontoret på Hamngatan i Ystad. Sparbanken Syd har kämpat hårt för att stå stadigt på egna ben sedan banken bröt banden med Swedbank och senare valde att ställa sig utanför den affär som ledde till bildandet av Sparbanken Öresund, i dag en del av Sparbanken Skåne. Så här långt har det gått riktigt bra, bland annat genom att banken har haft flyt med flera omvärldsfaktorer.

Problemet är att det inte räcker. Räntabiliteten på eget kapital är fortfarande alldeles för låg för att vara långsiktigt hållbar. Banken måste växa och det måste främst ske genom att man tar marknadsandelar, något som bland annat ska ske genom ett nytt kontor i Kristianstad.

Bankens rörelseresultat ökade från knappt 8 miljoner kronor 2016 till drygt 37 miljoner i fjol. Det finns flera orsaker till förbättringen. Provisionsnettot ökade med 15 miljoner kronor. Det är främst en följd av ökade volymer inom fond- och försäkringssparande samt hypoteksutlåning. Det är alltså till stor del en stark aktiemarknad samt ökad bostadsutlåning, tack vare en gynnsam bostadsmarknad, som lyft siffrorna. I båda fallen har sannolikheten ökat för tuffare tider.

Rörelseresultatet har dessutom stärkts av att kreditförlustnettot är positivt. Återvinningarna från tidigare förlustreserveringar är alltså större än de nya förluster som har uppstått.

Den främsta anledningen till det förbättrade resultatet hänger dock samman med att så kallade allmänna administrationskostnader minskat med 50 miljoner kronor, motsvarande 18 procent. Den kraftiga minskningen är kopplade till kapade IT- och personalkostnader. Sannolikt är därmed kostnaderna bantade till en nivå där det är svårt att skära ytterligare.

En viktig skillnad mellan 2017 och föregående år är att Sparbanken Syd 2016 sålde den sista delen av sitt tidigare stora aktieinnehav i Swedbank. Det gav en vinst på 47 miljoner kronor som inte har någon motsvarighet i bokslutet för 2017.

Men när alla poster summeras får vi alltså en rejäl resultatförbättring. Problemet är att räntabiliteten på eget kapital ändå inte når upp till mer än 2,5 procent. Det är långt under storbankernas nivåer och det är även en bra bit kvar till Sparbanken Syds ganska försiktiga mål på 7 procent. Att tredubbla vinsten kommer vara svårt att nå även i ett positivt scenario med ytterligare några positiva tillväxtår i linje med 2017.

Då räknar jag ändå med att banken kommer att ta andelar från konkurrenterna med hjälp av de nya kontor som etablerats utanför bankens kärnområde de senaste åren.

Möjligen erbjuder marknaden för bolån en joker. SBAB har sagt upp det förmedlingsavtal som finns med Sparbanken Syd inom bolån. Det skapar ett frågetecken men kan också komma att ge en möjlighet för banken då det just nu växer fram nya aktörer inom bolånemarknaden som erbjuder mer attraktiva lösningar än vad som finns hos storbankerna.

Utan krav på några andra kundengagemang erbjuder exempelvis att nätbanken Avanza bolån till en ränta på 1,29 procent, vilket är svårt att pruta sig till hos någon av storbankerna. Om Sparbanken Syd kan hitta liknande lösningar finns goda möjligheter att med bankens välkända varumärke i ryggen snabbt ta marknadsandelar på den skånska bolånemarknaden.

Min slutsats blir ändå att Sparbanken Syd, som länge kämpat hårt för att värna sin självständighet, till slut måste hitta en aktör att gå samman med där kostnader som är svåra att skära bort kan fördelas på betydligt större affärsvolymer än vad som finns i banken i dag.

Kort sagt: Intäkterna ökar, ledningen har lyckats sänka kostnaderna rejält och vinsten stiger ordentligt. Men det räcker inte. Lönsamheten är […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • “Odlat kött blir billigare än ko”

  ,
  Re:meat är först i Sverige med att utveckla odlat kött. Nu söker Malmöbolaget långsiktiga investerare som vet hur man bygger upp industrier från grunden.

 • Blåste Akelius liv i skoldebatten?

  Den avblåsta affären där Roger Akelius skulle köpa 25 procent av Academedia är en av de mest bisarra händelser som blivit mediastoff i svenskt näringsliv sedan millennieskiftet. Men det finns en enkel förklaring till att det blev så galet.

 • Rollatorbroms körde i diket

  Medeonbolaget Brillanze pausar försöken att få ut sina rollatorbromsar på marknaden och satsar istället på sina trasselfria fiskerullar. Bolaget håller nu på att resa 6 miljoner kronor för att snabba på utrullningen.

 • Tufft år för poolförsäljaren

  Konjunkturen och räntan var inte nådig mot poolföretaget Gullberg & Jansson i Helsingborg under 2023. Försäljningen dök och vinst vändes till förlust.