onsdag 6 december 2023

inloggad som

Scilifelab öppnas för skånska forskare

Statligt finansierade forskningscentret Scilifelabs har dragit igång en ny satsning, Research Community Programs, för att nå forskare i hela landet – även i Skåne.

Grupper om minst tre organisationer, där åtminstone en kommer från ett svenskt universitet, och där Scilifelabs infrastruktur planeras att användas, kan få finansiering med upp till en miljon kronor per år i tre år. Budgeten som är avsatt för satsningen är beräknad att räcka till 3 – 6 projekt, uppger projektledaren Jenny Alfredsson.

– Vi vill nå ut till människor som ännu inte har använt Scilifelab. De kan få finansiering till något som lyfter den forskning som redan bedrivs. Det kan vara att skapa nätverk, hålla symposier, utbyta metoder och liknande, säger hon.

Scilifelab, eller Science for life laboratory, startades 2010 av KTH, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, och får sedan 2013 nationell finansiering efter regeringsbeslut. Centret erbjuder infrastruktur och expertis inom bland annat molekylärbiologi med fokus på forskning inom hälsa och miljö.

Även några andra forskningsgrupper är knutna till centret, exempelvis Clinical Genomics i Lund som drivs av Thoas Fioretos, grundare av bland annat skånska cancerbolaget Cantargia.

Elisabet Ottosson

Statligt finansierade forskningscentret Scilifelabs har dragit igång en ny satsning, Research Community Programs, för att nå forskare i hela landet – även […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad