onsdag 6 december 2023

inloggad som

Tungviktare går med när Cantargia tar in en kvarts miljard

Börsnoterade läkemedelsbolaget Cantargia i Lund är i färd med att plocka in sammanlagt 232 miljoner kronor genom två emissioner. Ingvar Kamprads familjestiftelse är inte bara med som garant utan har redan gått in som ny storägare, kan Rapidus berätta.

Det är mindre än ett år sedan First North-noterade Cantargia tog in 72 miljoner kronor i en nyemission. Nu fyller bolaget kassan med ytterligare 232 miljoner kronor i två omgångar. I en riktad emission om 101 miljoner i november gick tungviktare som tre av AP-fonderna, Handelsbanken Fonder och Nordic Cross in bland aktieägarna. I den stundande företrädesemissionen om totalt 131 miljoner kronor går Ingvar Kamprads familjestiftelse in som garanter, men det som inte varit känt sedan tidigare är att stiftelsen också gick in som aktieägare redan vid den riktade emissionen.

Cantargia har under hösten inlett kliniska försök med antikroppen CAN04 i en fas I-studie, där man hittills kunnat redovisa lovande resultat. Det aktuella kapitaltillskottet ska finansiera en utvidgning av fas II-delen av Cantargias kliniska försök med CAN04.

– Att vi får så pass starkt stöd möjliggör att vi kan göra mycket mer än vad vi räknat med. Affärsplanen var att göra fas II-studien med bara en patientgrupp i varje behandlingsform, och med färre patienter i grupperna, säger Cantargias vd Göran Forsberg till Rapidus.

Så fort fas I-studien är klar sommaren 2018 tar fas II-studien vid. I den kommer man fortsätta testa antikroppen som behandling av patienter med både lungcancer och bukspottskörtelcancer, liksom att testa CAN04 i kombination med standardbehandlingar. Varje grupp kommer bestå av 20-30 patienter.

Under året som gått har Cantargia fått viktiga patent på plats i Europa och USA. Men det finns fler skäl till det starka självförtroendet hos Cantargia, som ännu inte har något läkemedel på marknaden. I augusti publicerades en uppmärksammad studie i vetenskapstidskriften The Lancet, där en annan antikropp som delvis blockerar cancersignaler på samma sätt som CAN04 visat lovande resultat.

– Det blir en stark drivkraft. Här har vi möjlighet att komma fram och göra något som är ännu bättre än det som de stora bolagen satsar på, säger Göran Forsberg.

Bland dem som redan gjort teckningsåtaganden finns den existerande storägaren Sunstone Capital, som går in med ytterligare 25 miljoner kronor, liksom lokala aktörer som Tibia Konsult, Delcea, Innovagen och styrelseledamoten och tidigare LU Bioscience-ordföranden Lars H Bruzelius investmentbolag Brushamn Invest.

Felicia Frithiof

Börsnoterade läkemedelsbolaget Cantargia i Lund är i färd med att plocka in sammanlagt 232 miljoner kronor genom två emissioner. Ingvar […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad