onsdag 6 december 2023

inloggad som

Nytt projekt sätter svensk-danska styrelser under lupp

Øresundsinstituttet, Styrelseakademien Skåne och Øresundsadvokater har just dragit igång ett gemensamt projekt. Målet är att titta närmare på ledande befattningshavare i näringslivet som pendlar över bron.

– Syftet är att se hur stort utbytet är över sundet av personer som arbetar i ledande befattningar och styrelser samt undersöka hur vanligt det är och vad erfarenheterna av det är. Först och främst blir det att göra en kartläggning och ett analysarbete och sedan bygga upp ett nätverk och en årlig mötesplats, säger Jenny Andersson, senioranalytiker på Øresundsinstituttet.

Projektet inriktar sig mot små och medelstora privata företag och undersöker bland annat olika möteszoner, som exempelvis svenska ambassaden i Köpenhamn. Där anordnas även under hösten ett seminarium om olikheter mellan hur man arbetar med styrning av bolag i Danmark och Sverige.

– Generellt är man mer formell i Sverige. På en svensk bolagsstämma kan man till exempel bevilja styrelsen ansvarsfrihet vilket gör att bolaget inte kan rikta anspråk mot styrelsen för den perioden, säger Helle Ahlenius Pallesen på föreningen Øresundsadvokater till Rapidus.

En annan skillnad är att ordföranden vid en dansk generalförsamling, motsvarande årsstämma, själv justerar protokollet, inga justeringsmän utses. På andra sidan sundet har man heller ingen valberedning, styrelsen föreslår ofta själv nya ledamöter som man sedan röstar om.

– Jag tror att det svenska systemet med en valberedning som förbereder valen ger bättre möjligheter att bredda kompetensen i styrelserna, säger Helle Ahlenius Pallesen.

Diskussioner med ett antal medfinansiärer till projektet pågår. Målet är att samtliga tre aktörer tillsammans ska nå en total budget på 400.000 kronor.

Enligt en kartläggning som Rapidus genomförde tidigare i oktober har ett av åtta större skånska aktiebolag minst en person i ledningen som är bosatt i Danmark. Antalet befattningshavare med hemadress i Stockholmsområdet var nästan dubbelt så många.

Emily Binks

Øresundsinstituttet, Styrelseakademien Skåne och Øresundsadvokater har just dragit igång ett gemensamt projekt. Målet är att titta närmare på ledande befattningshavare […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad