söndag 3 december 2023

inloggad som

Tuff utmaning väntar trotsig femåring

mini_erikKort sagt: Med långt fler sysselsatta på området i dag än när AstraZeneca lade ner är det lätt att succéstämpla Medicon Village. Men det som fungerat de första fem åren kommer inte garanterat fungera de kommande fem.

Av: Erik Olausson, chefredaktör
Research: Magnus Erlandsson

Det är nästan som att det fladdrar en röd mantel efter honom där han drar fram. Med en check på 100 miljoner kronor steg byggentreprenören Mats Paulsson fram 2011 som en superdonator och räddade Lund efter chockbeskedet att AstraZeneca skulle lägga ner verksamheten med 900 anställda.

Fem år senare finns det onekligen mycket att fira när Medicon Village nästa vecka håller stort jubileum. I dag hyser området 1.500 anställda, i mer än 110 företag och organisationer. Bland dem finns allt från filialer till storbolag som ÅF och Fisher Scientific till välfinansierade börsföretag som Alligator Bioscience, Immunovia och Idogen. För att inte tala om floran av små förhoppningsbolag, utan vare sig intäkter eller anställda, som hittat en trygg hamn med potentiella kunder och samarbetspartner att dela lunchmatsal med.

Allting har så klart inte gått på räls. Tidiga planer på att skapa ett investerarnätverk eller en stiftelse i anslutning till Medicon Village för att ytterligare stötta företagande och forskning inom life science har legat på is i flera år – men kan återkomma i omstöpt form under våren efter vad Rapidus erfar. Den mångåriga dragkampen om varumärket Ideon visar också att Medicon Village fortfarande trevar sig fram efter sin plats i Lunds gytter av forskningsparker och innovationsbolag.

Ett mer grundläggande problem är att Medicon Village fortfarande inte går runt rent ekonomiskt. Efter att uthyrningen ökat snabbt de första åren har beläggningsgraden planat ut kring 80 procent. Det räcker inte för att generera något överskott när det samtidigt krävs ombyggnationer för att anpassa AstraZenecas gamla lokaler till nya behov.

Sedan starten 2011 är den ansamlade förlusten över 80 miljoner kronor. Genom att Medicon Village kunnat öka lånet på fastigheterna samtidigt som ytterligare donationer från bland andra Handelsbanken och Sparbanken Skåne tickat in till Mats Paulssons stiftelse har forskningsparken fortfarande en solid grund att stå på.

Men i nuvarande konfiguration ser Medicon Village alltså inte ut att kunna generera något överskott, och då väntar fortfarande utmaningen att fylla igen hålet efter ESS. Det växande ESS-konsortiet har varit en guldkalv de senaste fem åren men flyttar snart upp till Brunnshög.

Därmed försvinner en fjärdedel av Medicon Villages hyresintäkter. Kvar finns Region Skåne och Lunds universitet, som varit med sedan starten och står för en fjärdedel var av intäkterna. Fortfarande upptar de privata företagen bara ungefär en fjärdedel av den uthyrda ytan.

Det är i det ljuset man ska se satsningen på ett nytt kontorshus, som ska ge plats åt lite större företag som även kan ha nytta av de speciallabb från AstraZeneca-tiden som hittills varit svåra att hyra ut. Under året har nybyggnadsplanerna skalats upp från 10.000 till 16.000 kvadratmeter, trots att det än så länge bara är TFS som är klar som hyresgäst.

De framåtsyftande satsningarna är viktiga, för hittills har Medicon Village varit helt beroende av Lunds universitet, Region Skåne och ESS som hyresgäster. Ledningen kan inte räkna med att hitta lika lågt hängande frukt framöver.

Redan vid Medicon Villages invigning 2012 målades visionen upp om en life sciencepark som även kan generera avkastning för att stödja regionens forskare och entreprenörer. Ska den visionen bli verklighet behövs en ny femårsplan.

Kort sagt: Med långt fler sysselsatta på området i dag än när AstraZeneca lade ner är det lätt att succéstämpla […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad