måndag 4 december 2023

inloggad som

Medicon Village-chef startar tankesmedja i Lund

Medicon Villages vice-vd Ursula Hultkvist Bengtsson lämnar sin post för att starta en tankesmedja inom life science och livsmedelsteknik. Ett 40-tal aktörer är redan med och finansierar, däribland ESS, Region Skåne och AstraZeneca.

Ursula Hultkvist Bengtsson har ett förflutet som platschef på AstraZenecas nedlagda Lundaenhet och var med från början då Medicon Village bildades. De senaste åren har hon bland annat ansvarat för de internationella kontakterna då Medicon Village slutit samarbetsavtal med klusterorganisationer i Wales, Kanada, Belgien och Schweiz.

Det arbetet övertas nu av Ursula Hultkvist Bengtssons nybildade bolag MultiHelix, som ska knyta samman aktörerna inom vården, offentliga sektorn och näringslivet.

ursula-hultkvist-bengtsson– Målet är att vi ska bli en nationellt erkänd tankesmedja för life science-branschen, säger Ursula Hultkvist Bengtsson till Rapidus.

Verksamheten bekostas genom avgifter från 45 medlemmar. Bland dem finns Medicon Village, ESS, Region Skåne, Malmö högskola, AstraZeneca och läkemedelsbolagens branschorganisation Lif. Initialt har MultiHelix bara två anställda, merparten av arbetet sker i samverkan mellan medlemmarna.

Utöver vd-posten i MultiHelix har Ursula Hultvist Bengtsson just klivit upp som styrelseordförande i noterade Lundabolaget Obducat, baserat på Medicon Village.

Erik Olausson

Medicon Villages vice-vd Ursula Hultkvist Bengtsson lämnar sin post för att starta en tankesmedja inom life science och livsmedelsteknik. Ett […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad