tisdag 23 april 2024

inloggad som

Å&R Carton blir delägare i Gasporox

Förpackningstillverkaren Å&R Carton blir efter en färsk nyemission näst största ägare i Lundaföretaget Gasporox. Samtidigt inleder bolagen ett samarbete kring barriärförpackningsteknik och Gasporox flyttar till lokaler i huset bredvid Å&R Carton i Lund.

MärtaLewanderXU– Vi kan mäta gas i förpackningar på ett oförstörande sätt, och det passar bra in med Å&R Carton och deras högteknologiska förpackningar, säger Gasporox vd Märta Lewander Xu till Rapidus.

Tillsammans ska bolagen utveckla icke-invasiva testmetoder för slutna förpackningar såsom laminerade papperskartonger, bland annat för att se att de håller tätt. Gasporox gasteknik är baserad på lasersensorer och kan användas för att mäta täthet och gassammansättning i slutna hålrum. Tekniken kommer från forskning vid Lunds universitet.

Per Nyström, affärsområdeschef för barriärförpackningar på Å&R Carton, sitter sedan ett år tillbaka i styrelsen för Gasporox.

– Det här är ett samarbete som är på forsknings- och utvecklingsnivå, det blir en del produkter gemensamt men det blir framförallt kompetensutveckling, säger Per Nyström till Rapidus.

Å&R Carton och förpackningstillverkaren Flextrus slogs ihop 2011. Koncernen AR Packaging Group, med huvudkontor i Lund, sysselsätter över 2.000 personer och omsätter nästan sex miljarder kronor. Bland Å&R Cartons kunder syns Nestlé, Lantmännen och Findus.

Varken Per Nyström eller Märta Lewander Xu vill uppge hur stor summa Å&R Carton gått in med, men efter nyemissionen äger Å&R tolv procent av Gasporox aktier, uppger Lewander Xu. Majoritetsägare är sedan tidigare Oslobaserade Norsk Elektro Optikk.

Gasporox försäljning ökade under 2015 till 1,4 miljoner kronor. Bolaget sysselsätter åtta personer.

Emily Binks

Förpackningstillverkaren Å&R Carton blir efter en färsk nyemission näst största ägare i Lundaföretaget Gasporox. Samtidigt inleder bolagen ett samarbete kring […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad