måndag 4 december 2023

inloggad som

BlockMaster tvingas till rekonstruktion

Teknikbolaget BlockMaster, med amerikanska minnesjätten Kingston som stor delägare, har tvingats i rekonstruktion. Lundabolaget hade så sent som för något år sedan ett tiotal anställda, men har den senaste tiden plågats av förluster.

BlockMaster grundades ursprungligen kring teknik för krypterade USB-stickor men efter bland annat ett förvärv av IP-rättigheter 2012 har bolaget satsat fullt ut på mjukvarubaserade säkerhetslösningar, däribland ShieldShare som används för delning och distribution av känsliga data.

Förvärvet skedde genom en apportemission värd tio miljoner kronor och gjorde Kurt Lennartsson och Leif Billström, som tagit fram kärnan i mjukvarutekniken, till delägare. I ägarlistan finns sedan tidigare amerikanska samarbetspartern Kingston Technology, en av världens största tillverkare av minnesenheter med över 4.000 anställda.

Någon riktig fart på försäljningen har ShieldShare dock inte gett ännu, i de senaste registrerade boksluten har omsättningen stadigt sjunkit till 4,3 miljoner kronor 2013 medan förlusterna hopat sig. I årsredovisningen för 2013 skriver BlockMasters ledning att bolaget överväger att avyttra patent för att hantera en ansträngd likviditet.

Från att för några år sedan sysselsatt ett tiotal personer finns det i dag bara något fåtal anställda kvar, uppger bolagets rekonstruktör, Lennart Atteryd på Ackordscentralen. Han vill ännu inte uttala sig om storleken på BlockMasters skulder.

Vd:n Daniel Östner avgick formellt strax före rekonstruktionen inleddes. Varken medgrundaren Anders Kjellander eller ordföranden Anders Agering, till vardags finanschef på gasutrustningsleverantören GCE i Malmö, vill kommentera rekonstruktionen.

Erik Olausson

Teknikbolaget BlockMaster, med amerikanska minnesjätten Kingston som stor delägare, har tvingats i rekonstruktion. Lundabolaget hade så sent som för något […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad