måndag 4 december 2023

inloggad som

Aktietorget kritiserar Lundaföretag

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems i Lund får en rejäl åthutning från Aktietorget efter att ha sjabblat med informationsgivningen kring ett avtal om kliniska studier i Tyskland.

Nyheten om att en överenskommelse om kliniska studier nåtts med den tyska cancerkliniken publicerades i oktober, men lades först bara upp på bolagets hemsida. Någon timme senare skickade CLS på Aktietorgets uppmaning ut en bredare release om studien, men då hade aktiekursen redan hunnit stiga under ovanligt hög omsättning.

En erinran är den lägsta av Aktietorgets tre sanktionsnivåer och innebär inga direkta, praktiska konsekvernser för CLS, som varit listat sedan 2009. Men överträdelsen är ändå att betrakta som relativt allvarlig, menar Jonas Myrdal, som ansvarar för marknadsövervakningen på Aktietorget.

— Det är tillräckligt allvarligt för att vi ska koppla in disciplinnämnden. Vi har ungefär 1-2 sådana här fall om året, säger han till Rapidus.

CLS medger till disciplinnämnden att de gjort fel och hänvisar till en intern kommunikationsmiss. Sedan det inträffade har bolaget infört nya rutiner för att undvika ett upprepande.

Clinical Laserthermia Systems utvecklar teknik för att behandla cancertumörer genom att värma upp dem med laserljus som leds in i kroppen via fiberoptik. Värmeutvecklingen hämmar cancerns tillväxt och aktiverar kroppens immunförsvar som angriper tumören. Verksamheten är baserad på Lund Life Science Incubator, på Medicon Village i Lund, och har ett fåtal anställda.

Erik Olausson

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems i Lund får en rejäl åthutning från Aktietorget efter att ha sjabblat med informationsgivningen kring ett […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad