måndag 4 december 2023

inloggad som

LTH-teknik gör industriroboten fingerfärdig

I juni avslutades ett treårigt EU-projekt om styrning av industriella robotar. Men i Lund får arbetet en fortsättning i avknoppningsbolaget Cognibotics, där en grupp LTH-forskare tagit patent på en metod att öka precisionen i de hundratusentals robotar som fyller världens fabriker.

Cognibotics metod används för att kompensera för eventuella fabrikationsfel och förslitningar i lager och kugghjul som begränsar hur noggrant roboten i olika lägen når de positioner som programmerats. Tekniken går ut på att koppla fast robotarmens yttersta ände i en fast punkt, eller två robotarmar i varandra, och sedan stresstesta roboten med dess egna motorer.

— Man låter roboten ”spänna musklerna” och använder dess givare för att se hur stort glappet blir i olika lägen, säger Klas Nilsson, docent i datavetenskap på LTH som även har en bakgrund från ABB:s robotutveckling.

Informationen används sedan till att kalibrera styrsystemet så att det kompenserar för glapp och andra avvikelser. Alternativen i dag är att köpa in dyrare robotar eller specialmaskiner med bättre mekanik, där glappen från början är mindre, eller att göra regelbundna mätningar med exempelvis laser för att jämföra robotens verkliga position i rummet med den önskade och kompensera efter det. Men det är en dyr metod som inte heller tar i beaktande hur roboten reagerar under yttre kraftpåverkan, exempelvis under fräsning och annan bearbetning, påpekar Klas Nilsson.

Han grundade Cognibotics i början av hösten tillsammans med fem LTH-kollegor där merparten var inblandade i Comet, ett EU-finansierat projekt kring utveckling av förbättrade styrsystem åt industriella robotar för bearbetning, samt i ett relaterat svenskt projekt finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning.

Cognibotics teknik har verifierats hos italienska SIR Robotica, en av näringslivsparterna i Comet-projektet. Bland de tänkta kunderna för mjukvaran räknar Klas Nilsson robottillverkare och stora industriföretag med egna robotparker att underhålla. Han för i dag samtal med potentiella kunder och siktar på att stegra säljinsatserna under hösten och vintern.

Bolaget har hittills finansierats av grundarna själva samt till en mindre del av Lunds universitets holdingbolag Luis. Cognibotics kommer till en början bara sysselsätta grundarna på deltid. Bolaget delar i dag lokaler med Ideonbaserade Modelon, som utvecklar mjukvara för simulering av komplexa mekaniska, elektriska och hydrauliska system.

Erik Olausson

I juni avslutades ett treårigt EU-projekt om styrning av industriella robotar. Men i Lund får arbetet en fortsättning i avknoppningsbolaget […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad