måndag 4 december 2023

inloggad som

Vd-skifte och ny ordförande i Laurell-bolag

Ebba Åsly Fåhraeus har tagit plats som ordförande i medicinteknikbolaget AcouSort i Lund. Samtidigt är det skifte på vd-posten där Kristian Enkvist kommer in. Organisationsförändringen sker efter att AcouSort inlett samarbeten med flera stora medicintekniska bolag.

Tidigare har verksamhet letts av forskaren Tomas Deierborg. Kristian Enkvist som tar över som vd har erfarenhet från ledande forsknings- och produktutvecklingspositioner inom Gambro och medicinteknikbolaget PerkinElmer Life and Analytical Sciences.

— Efter en tid i större organisationer är det oerhört roligt att börja jobba närmare själva produkten, säger Kristian Enkvist.

AcouSort har tagit fram en teknik för att separera celler med hjälp av ljudvågor, så kallad akustofores. Metoden bygger på forskning av Lundaprofessorn Thomas Laurell i den Vinnova-finansierade forskningsmiljön CellCare. Han koordinerar även ett nytt forskningsanslag på 33 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med inriktning på akustofores i medicinska tillämpningar.

Med akustofores-tekniken utsätts partiklar i vätska för en akustisk stående våg som gör att de börjar förflytta sig. Beroende på egenskaper hos partikeln rör de sig olika fort vilket gör att delas upp i olika grupper. Med metoden kan exempelvis cancerceller sorteras ut i stora cellpopulationer vilket förenklar den påföljande diagnostiken. Tekniken har också andra tillämpningar bland annat inom livsmedelsbranschen.

Men det är i life science-sektorn som AcouSort inlett samarbeten där motparterna inte är officiella ännu. I fjol omsatte bolaget 400.000 kronor. I år uppskattar Enkvist att den siffran stiger till runt två miljoner. Hittills har verksamheten stötts av Luis och Vinnova men numera är den i stort självfinansierad. AcouSort som grundades 2010 sysselsätter i dag fyra personer på deltid.

Joel Lyth

Ebba Åsly Fåhraeus har tagit plats som ordförande i medicinteknikbolaget AcouSort i Lund. Samtidigt är det skifte på vd-posten där […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad