torsdag 29 februari 2024

inloggad som

Få tillväxtbolag i Innovationsbrons skånska portfölj

Med 40 miljoner investerade i södra Sverige bara under 2011 är statliga Innovationsbron regionens i särklass mest aktiva såddfinansiär. Rapidus har gått igenom de 47 portföljbolag som passerat revy sedan starten för att se vad de offentliga stödmiljonerna gett för resultat i Skåne i form av tillväxt, jobb — och konkurser.

Innovationsbron bildades 2005 genom en sammanslagning av sju regionala Teknikbrostiftelser samt Vinnovas inkubatorprogram. Målet var att skapa en flora av livskraftiga tillväxtföretag genom tidiga investeringar.

Inför den förestående sammanslagningen med Almi har Rapidus tittat närmare på såddfinansieringsverksamheten, som 2011 slukade drygt 100 miljoner kronor av Innovationsbrons offentliga anslag där alltså 40 miljoner hamnade i bolag i södra Sverige.

I Skåne har Innovationsbron direkt eller via helägda investeringsbolaget Teknoseed varit delägare i 47 företag sedan starten. Bara sju av dem har än så länge visat positivt resultat.

Bland dem finns numera börsnoterade Avensia Innovation, där Innovationsbron sålde sin andel 2006, och Thylabisco, som genom en licensaffär för sitt spenatbaserade bantningspreparat gjorde en vinst på 1,7 miljoner kronor i fjol. Även CellaVision finns med i listan, då Innovationsbron vid bildandet ärvde en ägarandel på 0,9 procent. Kronjuvelen är ändå Scalado, där stora delar sålts till Nokia för en hemlig summa. Innovationsbron ägde vid affären i somras knappt nio procent.

Innovationsbrons regionchef Per Heander menar att resultatet kan bli bättre.

Per Heander— Man brukar säga att om 1-2 av 10 bolag man investerar i går bra är det ett hyggligt utfall. Men det ska man inte nöja sig med. Vi måste skapa rätt förutsättningar, bland annat är det svårt att få in kapital så att bolagen kan expandera vidare. Vi har även börjat jobba hårdare på att hjälpa bolagen att expandera internationellt, säger han.

Åtta bolag har gått i konkurs eller avvecklats, exempelvis Bioett, Cartela, Mitrionics och Resqu. Ytterligare en handfull finns kvar formellt men saknar i praktiken verksamhet, däribland Erysave och QuickCool. Andra gnetar vidare med stora förluster och tunga investeringskostnader, som ProstaLund, BoneSupport och Alligator Bioscience.

Överlag är portföljbolagen fortfarande mycket små. Bara tolv stycken hade mer än fem anställda i slutet av 2011 och den stora majoriteten har en mycket blygsam försäljning. Tillsammans hade bolagen 396 fast anställda och en omsättning på 474 miljoner kronor i fjol, men då stod CellaVision och Scalado ensamma för närmare hälften av omsättningen och en dryg tredjedel av personalstyrkan. Det sammanlagda resultatet för portföljbolagen i genomgången slutade på -244 miljoner kronor.

Innovationsbron har inget formellt krav att genera avkastning med sin såddfinansiering, men enligt Per Heander är målet med alla investeringar att de ska ge vinst. Innovationsbron går normalt in med ett par miljoner kronor per bolag, men exakt hur det ekonomiska utfallet varit av de skånska innehaven går inte att utläsa från årsredovisningarna.

En indikation ges dock i dotterbolaget Teknoseed, som stått för närmare hälften av den skånska portföljen. Sedan 2005 är den ansamlade förlusten nära 43 miljoner kronor. Men då har vårens försäljning av Scalado ännu inte hunnit göra något avtryck i siffrorna.

— Den stora utmaningen med investeringar i tidiga skeden är att skapa den avkastning som privata medfinansiärer förväntar sig. Vid tidigare försök på andra håll i Europa har det inte gått så bra, säger Per Heander.

Räknat på samtliga investeringar sedan Teknikbrostiftelserna drogs igång 1994 ligger överlevnadsgraden på 60 procent för de bolag Innovationsbron varit delägare i, uppger han.

— Så 40 procent har gått i konkurs. Men ska vi vara marknadskompletterande kommer vi alltid ha några bolag som inte lyckas, säger Per Heander till Rapidus.

Vart har statliga Innovationsbrons såddpengar gått i Skåne? Klicka här för hela listan.

Erik Olausson

Med 40 miljoner investerade i södra Sverige bara under 2011 är statliga Innovationsbron regionens i särklass mest aktiva såddfinansiär. Rapidus […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.